Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Pracovník v sociálních službách (Brno)

Druh: nabízím práci

Popis:

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici dle organizační struktury (zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit) pracovník v sociálních službách (s kompetencí zdravotnického asistenta) dle § 116 zák. 108/2006 Sb., v nepřetržitém provozu v odlehčovací pobytové službě.

Hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou, nástup nejlépe od 9. 3. 2020, případně dle domluvy pracovní úvazek 37,5 hod./týden (tj. v nepřetržitém provozu plný úvazek), platové zařazení ve tř. 8 - dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., rizikový příplatek (směny).

Předpoklady: 

 • Odborná způsobilost dle §116 zák. č. 108/2006 Sb.: úplné střední vzdělání (s výučním listem, s maturitou) a akreditovaný kvalifikační kurz nebo úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné 
 • Bezúhonnost 
 • Plná svéprávnost 
 • Zdravotní způsobilost

Požadavky: 

 • Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany 
 • Další schopnosti a dovednosti 
  • sociální cítění 
  • vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem 
  • empatie a proaktivní trpělivost 
  • zvládání aktivizačních technik v práci se seniory a praxe ve zdravotnictví výhodou

Doložení předpokladů a požadavků: 

 • bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru) 
 • odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 2/2020) 
 • plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce 
 • zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce 
 • zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS“ na adresu: 

Statutární město Brno
MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno 

Bližší informace na tel. 775 382 975


Kontaktní e-mail: v.pluskalova@seznam.cz
Další informace: http://www.bystrc.cz/voln%C3%A1-m%C3%ADsta.html
Datum zveřejnění: 5.2.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace