Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Specialista / specialistka prevence (Praha)

Druh: nabízím práci

Popis:

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici specialista / specialistka prevence v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0276).

Stručná charakteristika práce: 

 • Konzultační, poradenská a metodická činnost v oblasti primární prevence rizikového chování.
 • Konzultační a metodická činnost v oblasti výchovy k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování.
 • Podíl na metodickém vedení školních metodiků prevence, metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a protidrogových koordinátorů městských částí hl. m. Prahy.
 • Provádění analýz, konzultační a metodické činnosti v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy nebo celoživotního vzdělávání.
 • Stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor, pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.
 • Podíl na koordinaci a zajišťování součinnosti státních i nestátních institucí a orgánů při realizaci přijímaných konkrétních opatření na úsecích primární prevence.
 • Příprava a zpracovává materiály pro orgány hl. města Prahy.

Požadujeme: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • znalost systému dotačních (grantových) řízení
 • znalost systému školské primární prevence
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • znalost zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)

Výhodou:

 • znalost systému prevence v hlavním městě Praze
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Co Vám nabídneme?

 • pracoviště v centru Prahy •pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1)
 • osobní příplatek po zkušební době
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny indispozičního volna
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na

Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní vyžadovaných dokladů včetně způsobu jejího podání naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, které je uveřejněno na naší úřední desce na www.praha.eu nebo kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy na kariera.praha.eu.

Přihlášku je třeba doručit jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nejpozději dne 21. 2. 2020, do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.


Kontaktní e-mail: kariera.magistrat@praha.eu
Datum zveřejnění: 10.2.2020

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace