Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Konference "Zdravotní postižení v kontextu sociální práce"

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty  Univerzity Palackého v Olomouci společně s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“ a zve Vás na její II. ročník s názvem

„ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU SOCIÁLNÍ PRÁCE“

Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku a dobrovolnictví.

Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Peter Tavel.

Konference se koná v pátek 20. října 2017 od 9.00 h do 15.00 h v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci.

Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké.

  • Účast na konferenci je bezplatná.
  • Informace: e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ na adresu: libor.novosad@seznam.cz
  • Přihlášení: Vyplněním on-line přihlášky průběžně, nejpozději však do 15. 9. 2017.

Těšíme se na Vaši aktivní účast i na přátelské a profesně podnětné setkání s Vámi!

 Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
vedoucí KKS CMTF UPOL
 
PhDr. et Mgr. Libor Novosád, PhD.
                                                          za organizační tým KKS CMTF UPOL
 

Kontaktní e-mail: libor.novosad@seznam.cz

Vloženo: 16.6.2017 8:52
Naposledy upraveno: 16.6.2017 8:56

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace