Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR - čas na změnu? - Olomouc

Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR – čas na změnu?
22. 9. 2020 Olomouc
Závěrečná konference projektu TAČR

Cílem konference je prezentovat a diskutovat výsledky a výstupy projektu, zejména:

 • popisy pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR
 • návrh inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci pro vyšší odborné a bakalářské studium
 • návrh Minimálního vzdělávacího standardu pro navazující magisterské studium
 • návrh specializačního vzdělávání pro vybrané pracovní pozice
 • návrh inovace systému akreditací vzdělávacích kurzů pro MPSV.

Konference je určena:

zejména sociálním pracovníkům a jejich zaměstnavatelům, vzdělavatelům a studentům sociální práce.  Počítáme s účastí zástupců  MPSV a profesních spolků v ČR.
Účast na konferenci je možné započítat jako aktivitu celoživotního vzdělávání v rozsahu 8 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Pořadatelé:

Konferenci pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a Ministerstvem práce a sociálních věcí v  rámci projektu Profesionalizace sociální práce v České republice podpořeného Technologickou agenturou České republiky. Mediálním partnerem konference je Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Během konference bude možnost využít aplikaci SLI.do.

Se záměrem umožnit účastníkům prezentovat jejich činnost, zejména projekty a aktivity relevantní k tématu vzdělávání sociálních pracovníků, vytváříme prostor v rámci konference v Olomouci pro prezentaci posterů a moderovanou diskuzi k nim. Připravili jsme vzor e-posterů. V případě, že obdržíme alespoň 8 e-posterů, plánujeme vydat e-sborník, který bude publikován na webu časopisu Sociální práce/ Sociálna práca.

Rámcový program:

 • 8:30 - 9:00 Registrace
 • 9:00 - 9:15 Přivítání, pozdravy hostů
 • 9:15 - 9:45 Současný stav profese sociální práce v ČR Oldřich Matoušek, Filozofická fakulta UK v Praze
 • 9:45 - 10:15 Pojetí profesionality sociálních pracovníků v ČR Pavel Navrátil, Fakulta sociálních studií MU v Brně
 • 10:15 - 10:30 Diskuze
 • 10:30 - 11:00 Přestávka
 • 11:00 - 12:00 Jednání v sekcích:

Sekce č. 1:
Inovace v pregraduálním vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátorka: Tatiana Matulayová, CMTF UP Olomouc

Sekce č. 2:
Specifika magisterských studijních programů v sociální práci
Moderátorka: Agnieszka Zogata Kusz, CMTF UP Olomouc

Sekce č. 3
Systémové změny celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků
Moderátor: Jakub Doležel, CMTF UP Olomouc

 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 14:00 Postery: prezentace a diskuze; Téma: Trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků; Moderátorka: Tatiana Matulayová, CMTF UP Olomouc
 • 14:00 - 15:00 Závěrečná diskuze

Změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny: 

 • Přihlášení na konferenci: ZDE
 • Termín registrace: do 14. 9.2020
 • Účast na konferenci je zdarma; kapacita konference je limitována na 50 osob
 • Na místě bude zajištěno drobné občerstvení.
 • Vzor e-posterů naleznete ZDE. Pokud máte zájem o zveřejnění e-posterů v e-sborníku, označte tuto možnost v přihlašovacím formuláři (viz odkaz výše) a e-poster zašlete nejpozději do 8. 9. 2020 na adresu eva.antosova@upol.cz
 • Kontakt na organizační výbor: eva.antosova@upol.cz

Jak se k nám dostanete:

Z hlavního nádraží (vlak) i z autobusového nádraží tramvají na zastávku nám. Republiky. Dále viz mapa (8min – cca 400m):

 

Kontaktní e-mail: tmatulay@gmail.com

Vloženo: 1.9.2020 19:51
Naposledy upraveno: 1.9.2020 19:55

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace