Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Bazar

Bazar slouží návštěvníkům našich webových stránek ke směně již nepotřebných knih, materiálového vybavení, kompenzačních pomůcek a jiného. Nabízené musí být využitelné pro praxi, studium, výuku či výzkum v sociální práci. (!) Nabídky, které nebudou naplňovat výše uvedená kritéria, budeme nekompromisně mazat a zneužívajícího vkladatele budeme blokovat.


 

Řešení veřejných prostranství a budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Autor: Eva Liberdová
ISBN:
Vydavatelské údaje: 2016
Popis: Nová, nepoužitá. Publikace uvádí požadavky na přístupnost a bezbariérovost v souvislosti s českou legislativou a popisuje, foto-dokumentuje odchylnost od teoretických požadavků v životní praxi – skutečné příklady „přístupnosti“, se kterými se lze často setkávat. Cílem publikace je ozřejmit tyto jevy a posloužit jako náhled, jak takové úpravy, které k překonání bariér ve skutečnosti neslouží, nedělat a mj. uvést příklady, které k překonání bariér pohybu a orientace slouží. Cílem publikace je, aby přístupnost veřejné správy nebyla zvláštním a nefunkčním pojmem, ale naopak stala se dobrým principem ve veřejnosprávní praxi a rozšířila současné popsané principy dobré správy. Dnešní stav není designem pro všechny. Existující bariéry brání ve využívání veřejných služeb. Proto je potřeba řešit přístupnost budov a služeb v nich pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (a nejen pro ně). Úlohou veřejné správy je poskytovat služby a činnosti občanům bez rozdílu. Pokud je občanovi ukládána povinnost, kterou má ze zákona splnit, musí mít také zajištěn přístup k veřejné správě, aby vůbec onu povinnost splnit mohl. Existují technické požadavky pro bezbariérové užívání staveb občanského vybavení veřejností, kam se řadí i stavby pro veřejnou správu. Legislativa existuje, avšak problémem je nedůslednost, nedodržování požadavků bezbariérovosti a častá nevhodná řešení přístupnosti a užívání, kterých si můžeme všimnout při bližším zkoumání. Že něco je či existuje ještě totiž neznamená, že je to zároveň funkční.
Cena: 250 Kč

Kontakt na prodávajícího:

Vložil: Eva Liberdová
E-mail: eliberdova@email.cz

Vloženo: 29.11.2016 14:34

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace