Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Spoluvydavatel

Evropský výzkumný institut sociální práce

eris, sociální práce, evropa, časopis sociální práce/sociálna prácaEvropský výzkumný institut sociální práce (ERIS) je univerzitní institut Ostravské univerzity v Ostravě spolupracující se šesti evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Slovensku, Velké Británii a ostatními přidruženými členy po celé Evropě.

 

 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

byla založena 1. dubna 2008. Konstituování FSS OU je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty OU, na níž byl v roce 1995 akreditován pětiletý magisterský studijní program Sociální práce se zdravotnickým profilem. Základem Fakulty sociálních studií OU se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna z původní Zdravotně sociální fakulty OU. 

Cílem FSS je umožnit zájemcům studium společenskovědních disciplín, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti.

FSS OU má v současné době dvě katedry, katedru sociální práce a katedru sociálních věd, na kterých je realizován bakalářský studijní obor Sociální práce v prezenční i kombinované formě, bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník, navazující magisterské obory Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce a doktorské studium sociální práce. Fakulta tak má od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání v sociální práci.  FSS OU chce v budoucnu působit také jako základna celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. 

FSS OU má široce založenou mezinárodní spolupráci, kterou dokladují smlouvy o spolupráci uzavřené s 35 univerzitami z 16 zemí. Další prioritou je vědeckovýzkumná činnost, která se zaměřuje na zkoumání sociálních dopadů modernizace a s ní spojené globalizace a jejich důsledků pro sociální práci. Ve spolupráci s kolegy z evropských partnerských  univerzit byl založen na Ostravské univerzitě Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS). 

FSS OU je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Svoji podporu ASVSP projevuje spoluvydáváním časopisu Sociální práce/ Sociálna práca. 

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
děkan FSS OU
 
 

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace