Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Spoluvydavatel

Evropský výzkumný institut sociální práce

eris, sociální práce, evropa, časopis sociální práce/sociálna prácaEvropský výzkumný institut sociální práce (ERIS) je univerzitní institut Ostravské univerzity v Ostravě spolupracující se šesti evropskými univerzitami ve Finsku, Francii, Německu, Slovensku, Velké Británii a ostatními přidruženými členy po celé Evropě.

 

 

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

byla založena 1. dubna 2008. Konstituování FSS OU je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty OU, na níž byl v roce 1995 akreditován pětiletý magisterský studijní program Sociální práce se zdravotnickým profilem. Základem Fakulty sociálních studií OU se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna z původní Zdravotně sociální fakulty OU. 

Cílem FSS je umožnit zájemcům studium společenskovědních disciplín, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti.

FSS OU má v současné době dvě katedry, katedru sociální práce a katedru sociálních věd, na kterých je realizován bakalářský studijní obor Sociální práce v prezenční i kombinované formě, bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník, navazující magisterské obory Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce a doktorské studium sociální práce. Fakulta tak má od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání v sociální práci.  FSS OU chce v budoucnu působit také jako základna celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků. 

FSS OU má široce založenou mezinárodní spolupráci, kterou dokladují smlouvy o spolupráci uzavřené s 35 univerzitami z 16 zemí. Další prioritou je vědeckovýzkumná činnost, která se zaměřuje na zkoumání sociálních dopadů modernizace a s ní spojené globalizace a jejich důsledků pro sociální práci. Ve spolupráci s kolegy z evropských partnerských  univerzit byl založen na Ostravské univerzitě Evropský výzkumný institut sociální práce (ERIS). 

FSS OU je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Svoji podporu ASVSP projevuje spoluvydáváním časopisu Sociální práce/ Sociálna práca. 

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
děkan FSS OU
 
 

Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace