Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

2/2011

Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí

zpět na přehled čísel

obálka čísla


Přehled článků


Jitka Navrátilová

Proces posouzení životní situace jako zdroje ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)

s. 40 - 55
Hana Francová, Lucie Kozlová

Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením

s. 56 - 67
Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie

s. 68 - 84
Lucie Foltová, Regina Schovancová, Petr Okrajek

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny

s. 85 - 95
Ivana Lyócsa

Príčiny a dopady konštruktov rodičovstva (materstva a otcovstva) u pracovníčok a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí: príklad Veľkej Británie, Kanady a Izraela

s. 96 - 104
Jan Šiška, Camille Latimier

Práva dětí s mentálním postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN

s. 105 - 119
Miroslav Suchanec

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

s. 120 - 124
Jakub Jinek, Alois Křišťan

Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci

s. 125 - 131

Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace