Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata.

3/2019

Vliv proměn společnosti na sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Červen / June 2019

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2018.
  • Zpětnou vazbu editora na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2018.
  • Akademické texty můžete posílat do 30. listopadu 2018.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 11. května 2019.
  • Číslo bude publikováno 30. června 2019.

Anotace čísla

Sociální práce je velmi úzce svázána s prostředím organizované modernity a při konstruování teorií a metod vycházela z tohoto pojetí světa. Dostala se proto do prekérní situace při přechodu organizované modernity do fáze modernity kvalitativně odlišné. Autoři teorií modernizace Beck, Bauman, Keller, pro její označení používají různé názvy jako reflexivní či tekutá modernita, společně v ní nachází řadu vlastností, které ji od organizované modernity velmi odlišují.

V diskurzu české a slovenské sociální práce vedeném na stránkách časopisu Sociální práce/Sociálna práca mezi některé diskutované znaky a procesy charakterizující současnou společnost patří racionalizace a s ní související ekonomizace a komodifikace. Účelová racionalita, která se ze sektoru ekonomiky šíří i do sociální oblasti ji neumožňuje sledovat vlastní priority, ale stále více ji nutí podřizovat se imperativům ekonomiky. Dalším z diskutovaných znaků jsou proměny společnosti ve třech oblastech, kterými jsou proměny trhu práce (flexibilizace práce, pracující chudoba), rostoucí křehkost rodiny a pokles solidarity uvnitř společnosti a změny v systémech pojištění.

Znaky charakterizující proměny společnosti, na které diskurz české a slovenské sociální práce v podstatě nereaguje, jsou prohlubující se individualizace, nejistota, narůstání nerovností, nové skupiny klientů ze střední třídy a privatizace veřejných služeb spojená s odbouráváním sociálního státu.

Výše uvedené znaky a procesy charakterizující proměny společnosti a jejich vliv na sociální práci jsou podstatně častěji předmětem textů publikovaných například v časopisech British Journal of Social Work, Critical and Radical Social Work a Social Work and Society, než na stránkách časopisu Sociální práce/Sociálna práca.

Záměrem tematického čísla je odpovědět na otázky:

  • Jak se mění postavení a cíle sociální práce v důsledku proměn společnosti?
  • Reflektují sociální pracovníci vliv proměn společnosti na postavení a cíle sociální práce?
  • Reflektuje český a slovenský teoretický diskurz sociální práce vliv proměn společnosti?
  • Reflektuje vzdělávání v sociální práci vliv proměn společnosti na sociální práci?
  • Jaký vliv mají proměny společnosti na problémy klientů sociální práce?

 

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
editor čísla

Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace