Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

2/2020

Prevence v sociální práci

aktuální číslo

stáhnout obsah v PDFstáhnou obsah

objednat

zpět na přehled čísel

obálka čísla
  • Akademické texty můžete posílat do 1. srpna 2019.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2020.
  • Číslo vyjde 31. března 2020.

Anotace čísla

Slovo „prevencia“ znamená predchádzanie, zabránenie vzniku niečoho, obyčajne škody, ujmy. Aj anotácia tohto čísla bude vychádzať z dvoch kľúčových pojmov: predchádzanie a škoda. V sociálnej práci, tak ako aj v medicínskej, právnej, pedagogickej praxi a mnohých iných je prevencia lacnejšia, oveľa ľahšia a efektívnejšia pri práci s klientom, ekonomickejšia a etickejšia pre spoločnosť.

Vyspelosť danej vednej disciplíny sa dá merať tým, ako vyvinutý má prevenčný systém. Storočiami preverené vedné disciplíny dokážu svojej praxi ponúknuť preventívne programy, ktoré sú aplikovateľné v praxi. Tie „mladšie“ disciplíny, medzi ktoré nesporne sociálna práca patrí,  stále bojujú na úrovni krízovej intervencie a fungujú viac-menej ako hasičské zbory.

Dokážu akademici odboru sociálna práca ponúknuť praxi témy, ciele, návrhy riešení tak, aby z nich praktici mali úžitok? V čísle 2/2020 Vám ponúkame priestor na prezentáciu svojich úvah, nápadov, výskumných zistení o tom ako vyzerá to, čomu chceme predchádzať, akým účinným spôsobom sa to dá urobiť, u ktorých cieľových skupín, na ktorej úrovni. Iste by bolo zaujímavé vedieť, aký kompetenčný profil by mal mať erudovaný sociálny pracovník pôsobiaci v prevencii, akým repertoárom metód, techník a postupov by mal disponovať, ako a či vôbec dokáže posúdiť zlepšenie kvality života jednotlivca, rodiny a skupiny, komunity po indikovanom preventívnom pôsobení, aké sú indikátory účinnej prevencie a kto ich stanoví a mnohé iné otázky, ktoré sú s témou prevencia spojené.

Veľkou témou je tiež , či a kedy práve prevencia má zmysel, nakoľko sa sekundárna prevencia prekrýva s poradenstvom a terciárna s terapiou, ktoré fyzické alebo právnické osoby majú predpoklady pre realizáciu preventívnych programov, ako vyzerajú aktuálne výskumné zistenia v oblasti prevencie, aké finančné dopady majú nerealizované alebo nevydarené preventívne opatrenia.

Tešíme sa na vaše príspevky.

Eva Mydlíková,
editorka čísla
Trnavská univerzita v Trnavě

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace