Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

3/2020

Sociální práce ve zdravotnictví

aktuální číslo

stáhnout obsah v PDFstáhnou obsah

stáhnout číslo v PDFstáhnou ukázku

objednat

zpět na přehled čísel

obálka čísla
  • Akademické texty můžete posílat do 30. října 2019.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 11. května 2020.
  • Číslo bude publikováno 30. června 2020.

Anotace

Výkon sociální práce ve zdravotnictví je významně ovlivňován nejen specifickým multiprofesním prostředím a kulturou zdravotnických organizací, ale rovněž různorodostí oblastí, které jsou předmětem intervencí.

Hlavním cílem sociální práce v nemocnicích a v dalších zdravotnických organizacích je z pohledu sociálních pracovníků a zdravotně-sociálních pracovníků „zajistit pacienta pro propuštění“. Spolupráce se sociálním pracovníkem je ohraničena samotnou hospitalizací, a probíhá v řádů hodin až několika dní. Toto specifikum od sociálních pracovníků vyžaduje pečlivý a rychlý proces analýzy, přípravy a realizace plánu procesu propuštění pacienta a zajištění následné pomoci v případě snížení či ztráty soběstačnosti, a umožňuje jen omezeně pracovat se zdroji externí pomoci. Hospitalizací ohraničená doba spolupráce má přímý vliv na proces pomoci, profesní ukotvení oboru v daném odvětví, postavení v mezioborovém prostředí a úspěšnost v zajištění následné péče, ale také na výsledky spolupráce v podobě zapojení pacienta do běžného života a rehabilitace v období po propuštění ze zdravotnického zařízení. Sociální pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví se setkávají s mnoha bariérami, především v podobě omezených kompetencí při jednání v rámci i vně organizací, ztížené informovanosti či nedostupné supervize.

Sociální pracovníci a pracovnice ve zdravotnictví mají možnost přímo ovlivnit význam a obsah vlastních standardů či metodik s ohledem na zájmy klientů / pacientů a mohou aktivně participovat na jejich utváření. Výzvou pro obor je tato svoboda v rozhodování a volbě konceptů, metod, intervencí a aplikací postupů sociální práce s vybranými cílovými skupinami. Vnímáme, že je účelné orientovat se jak na ukotvení postavení sociálních pracovníků v mezioborovém zdravotnickém prostředí, tak na odbornou diskusi možností a příležitostí k aplikaci erudované, teoreticky ukotvené praxi.

V tomto tematickém čísle vyzýváme autory a autorky k prezentaci teoretických a výzkumných příspěvků, které rozvíjí vztah sociální práce k mezioborovému prostředí a spolupráci, zásadně posouvají hranice stávající převážně medicínsky orientované praxe a otevírají odbornou diskusi vztahů mezi teorií a praxí sociální práce ve zdravotnictví. Vítány jsou rovněž texty věnované fungování koordinace rehabilitace z pozice sociálního pracovníka či způsobům podpory pacientů a jejich blízkých v běžném životě s akcentem na setrvání v domácím prostředí. V čísle bychom rády věnovaly pozornost všem skupinám  nemocných a osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, včetně dětí. V publicistických textech očekáváme diskusi témat financování, návaznosti péče a služeb, reflexi legislativních změn či vzdělávání a sebe-rozvoj v rámci odvětví.

Tematické číslo může napomoci k hledání cest k rozvoji oboru a odpovědí na otázky:

  • Jak posílit postavení zdravotně-sociálních pracovníků a sociálních pracovníků ve zdravotnictví?
  • Jaké existují možnosti podpory profesionálního růstu a profesních dovedností zdravotně-sociálních a sociálních pracovníků ve zdravotnictví?
  • Jak je  sociální práce ve zdravotnictví hodnocena  a jaká praxe je různými aktéry hodnoceny jako úspěšné?
  • Jaké jsou výzvy a limity v návazné pomoci a podpoře po propuštění pacientů ze zdravotnických organizací?

Těšíme se na vaše příspěvky.

Iva Kuzníková a Alice Gojová

editorky čísla

Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace