Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

6/2021

Informační a komunikační technologie

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Prosinec / December 2021

zpět na ediční plán

obálka čísla

 

Akademické texty můžete posílat do 30. dubna 2021 na akademik@socialniprace.cz
Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 30. října 2021 na publicistika@socialniprace.cz


Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies; ICT) stále více vstupují do životů jednotlivců i celé společnosti. Výjimkou tedy nemůže být ani oblast sociální práce. Téma ICT v kontextu sociální práce je velmi široké a připravované číslo časopisu chce přispět k reflexi toho, jak ICT ovlivňují životy klientů, sociálních pracovníků i výkon profese sociální práce a jejího postavení ve společnosti.

Na jedné straně mohou ICT významně přispívat ke zvýšení kvality životy klientů a dostupnosti podpory. Technologická řešení pomáhají v péči o seniory nebo lidi s duševním onemocněním. Rozvoj ICT umožňuje zapojení na trhu práce i lidem, pro které by taková možnost dříve zůstala zavřená. Nedávná zkušenost z období koronavirové situace ukázala, jak důležitou roli mohou hrát ICT v podpoře klientů v krizových situacích. Na druhé straně se objevují nová rizika, se kterými se klienti dosud nesetkávali, jako je ochrana soukromí, riziko zneužití osobních údajů, tlak na zvyšování ICT dovednosti klientů a další.

Bezprostřední vliv mají ICT i na sociální pracovníky a výkon jejich profese. Přináší nové nástroje pro sociální pracovníky, usnadňují interakci mezi pracovníkem a klientem, podporují týmovou spolupráci a koordinaci práce. Současně ovšem mohou generovat nárůst administrativní zátěže či nadměrné posilování kontrolních mechanismů. Specifickou otázkou je ohrožování osobní bezpečnosti pracovníků, např. formou stalkingu.

V neposlední řadě ovlivňují ICT obraz sociální práce a sociálních pracovníků ve společnosti. Mohou významně pomáhat s osvětou, cíleně zvyšovat povědomí o různých tématech v konkrétních komunitách. Skrývají v sobě velký potenciál, který se v rámci sociální práce teprve učíme využívat. Současně s tím se nevyhnutelně objevují nová dilemata, kterým jsme dříve nemuseli čelit.

Je zřejmé, že ICT budou hrát v kontextu sociální práce stále významnější roli. Přináší velký potenciál a současně otevírají řadu otázek, nad kterými je třeba se zamýšlet. K diskusi o celé paletě těchto témat chce přispět jedno z dalších čísel časopisu. Uvítáme Vaše příspěvky na toto téma. Těšíme se na ně.

 

Hana Pazlarová

editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace