Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

3/2018

Kritické perspektivy v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na červen / June 2018

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2017.
  • Zpětnou vazbu editora na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2017.
  • Akademické texty můžete posílat do 30. listopadu 2017.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 11. května 2018.

Anotace čísla

Kritické perspektivy v sociální práci vycházejí z kritické či radikální teorie a jsou chápány jako protiklad k „tradičním“ a individuálně založeným přístupům. Radikální směry jsou zakotveny v moderně a původ oprese připisují ekonomickým (třídním) nerovnostem. Vyžadují fundamentální změnu celkového společenského uspořádání. Kritické směry navazují na postmoderní tradici a příčiny oprese vidí v identitě člověka (v genderu, etnicitě, sexuální orientaci a dalších). Realita je zde konstruována každým z nás, takže nemůžeme nacházet globální řešení těchto problémů.

Na obecné úrovni se tyto přístupy liší v tom, co považují za zdroj útlaku a jakým způsobem se s útlakem ve společnosti vyrovnávají. Obě zaměření však můžeme označit za progresivní praxi v širším slova smyslu, zabývající se analýzou a transformací mocenských vztahů (Healy, 1999; Turbett, 2014).

Pojmem „kritické perspektivy“ proto pro účely tohoto čísla zastřešujeme pluralitu přístupů a perspektiv, zejm. kritickou sociální práci, radikální sociální práci, radikální komunitní práci, strukturální sociální práci, feministickou sociální práci, anti-rasistickou, antidiskriminační a antiopresivní praxi (Fook, 2002; Janebová, 2014; Turbett, 2014), ale také postmoderní (Fook, 2002; Janebová, 2014), konstrukcionistické a narativní přístupy v sociální práci (Fook, 2002). Mnohé z těchto teoretických konceptů jsou v českém prostředí tematizovány a diskutovány. Co podle našeho názoru zcela chybí je koncipování a institucionalizování metod sociální práce, které z těchto přístupů vychází.

V čísle vítáme výzkumné příspěvky či texty podložené důslednou teoretickou diskusí, které by přispěly k zodpovězení následujících otázek:

  • Jak v sociální práci uplatňujeme či můžeme uplatňovat koncept zplnomocnění?
  • Jak používáme či můžeme při výkonu sociální práce používat kritickou reflexi?
  • Je politický aktivismus využitelným nástrojem užívaným v sociální práci a za jakých podmínek?
  • Jak v sociální práci pracujeme nebo můžeme pracovat s analýzou moci, či s útlakem a jakými metodami mohou sociální pracovníci k transformaci mocenských vtahů přispívat?
  • Jak realizujeme či můžeme realizovat sociální práci jako diskurzivní praxi?

Na návrhy autorů článků, rozhovorů, komentářů a úvah k tomuto tématu se těší editorky čísla.

Alice Gojová a Eliška Černá
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Reference:

HEALY, K. 1999. Power and activist social work. In: PEASE, B.; FOOK, J. Transforming social work practice: postmodern critical perspectives. London: Routledge.

JANEBOVÁ, R. 2014. Kritická sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus.

TURBETT, C. 2014.  Doing Radical Social Work. Basingstoke: Palgrave Mcmillian.

FOOK, J. 2002. Social Work: Critical Theory and Practice. London: SAGE Publications.

Nabídka nových knih

obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit
obalka
Arteterapie...
Marie Lhotová...
obalka
Deprese...
S. Tenenbaum
obalka
99 her pro...
Rosemarie Port...
obalka
Ale já chci...
Britta Hahn
obalka
Návrat domů
John Bradshaw

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace