Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/1 - Komunitní plánování »

Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů

Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil

Medailon autora:

Mgr. Jitka Navrátilová je asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde se věnuje otázkám praktického vzdělávání v sociální práci a vede projekty zaměřené na rozvoj praktických kompetencí sociálních pracovníků.

PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU, kde se věnuje problematice teorií a metod v sociální práci.

Abstrakt:

Změněné společenské podmínky doprovázející pozdně-moderní společnost přinášejí nové výzvy pro sociální práci, která si v nich hledá svoji identitu a roli. Naše úvahy jsou vedeny myšlenkou, že pozdní modernita vytváří podmínky pro sociální práci zaměřenou na podporu individualizovaných reflexivních projektů. V článku se proto zamýšlíme nad tím, jestli proces komunitního plánování může sloužit jako forma podpory životních projektů. Svoji úvahu ilustrujeme příkladem výzkumu potřeb rodin, který sloužil jako podklad procesu komunitního plánování.

Klíčová slova:

pozdní modernita, životní plánování, reflexivní projekty, potřeby rodin s dětmi, sociální práce

s. 74 - 84Podobné články

Akademické články Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci
Akademické články Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě
Akademické články Sociální projekty muslimských organizací v ČR
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Akademické články Nahlédnutí za zeď: Deinstitutionalizace lidí s autismem za komunismu a po roce 1989 v narativech rodičů


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace