Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/1 - Komunitní plánování »

Martina Zmatlíková

Vliv antroposofie na sociální práci v camphillských komunitách


Medailon autora:

Bc. Martina Zmatlíková je studentkou Univerzity Hradec Králové, Pedagogické fakulty, oboru: Sociální politika a sociální práce, v navazujícím magisterském studiu.

Abstrakt:

Předkládaná odborná stať je zaměřena na systém camphillských komunit jako jedné z forem komunitní práce s lidmi s mentálním postižením. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. První část se zabývá pojmem antroposofie, jejím zakladatelem a stejně tak i základní principy. Dále je popsána historie a vývoj camphillských zařízení a tři základní pilíře, na kterých jsou camphillské komunity vystavěny. Empirická část se soustřeďuje na výzkum, jehož cílem je analyzovat vliv antroposofie na sociální práci v camphillských zařízeních. Ve výzkumném šetření je využit kvalitativní přístup. Zvolenými technikami jsou polostrukturované rozhovory. Výzkumné šetření by mělo vést k seznámení s přístupem sociální práce zaměřené na duchovní stránku jedince a vycházející z rovného postavení mezi pracovníkem a jedincem s postižením.

Klíčová slova:

antroposofie, camphillské zařízení, komunita, komunitní práce
Podobné články

Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
O čem se mluví Tři tváře komunitního dobrovolnictví
Inspirace Posilnění práv klientů může způsobovat bezmoc pracovníků
O čem se mluví Je dobré se sdružovat?
Akademické články Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace