Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Pavel Horák

Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací


Medailon autora:

PhDr. Pavel Horák, PhD., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zabývá zejména aspekty institucionálního prostředí státních organizací veřejné a sociální politiky a samotným vnitro-organizačním fungováním státních byrokratických organizací. Svůj zájem zaměřuje na vliv institucionálních podmínek organizací a politik na realizaci intervencí státní politiky veřejné a sociální politiky (empiricky především politiky trhu práce). Vedle výuky sociologie pro sociální politiku a sociální práci vyučuje předměty zaměřené na sociálně deviantní jevy, organizační kulturu a projektování institucí sociální práce.

Abstrakt:

V předloženém článku se snažíme upozornit na skutečné důvody často kritizovaného neosobního a neprofesionálního chování státních úředníků / sociálních pracovníků v průběhu jejich jednání s konkrétními uživateli služeb. Tvrdíme, že příčiny těchto jednání bychom měli hledat v náročnosti pracovního prostředí, ve kterém pracují, jakož i v komplexnosti, nejednoznačnosti a mnohdy i konfliktnosti vnějšího institucionálního prostředí zaměstnávajících organizací, které ovlivňují jejich rozhodování. Naším cílem je pokud možno co nejkomplexněji vystihnout povahu moderních státních organizací v oblasti sociální politiky a práce, jakož i vysvětlit postavení a roli sociálních pracovníků v průběhu samotného procesu poskytování služeb. V této souvislosti využíváme k vymezení státních organizací konceptu byrokracie a jeho kritiky a identifikujeme veškeré klíčové aktéry, kteří jakkoli ovlivňují proces implementace a výsledné realizace sociálních služeb. Největší důraz klademe právě na liniové (sociální) pracovníky, u kterých byl empiricky prokázán mimořádný vliv na výslednou podobu realizované politiky. Tyto aktéry vymezujeme pomocí konceptu street-level byrokracie a rozlišujeme odlišné způsoby jejich chování na základě toho, jak moc jsou ovlivněny principy byrokracie, profesionalismu, byroprofesionalismu anebo manažerismu.

Klíčová slova:

role sociálních pracovníků, prostředí státních organizací, sociální služby, street-level byrokracie, sociální práce, byrokracie, profesionalismus, byroprofesionalismus, manažerismus
Podobné články

Akademické články Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka
Akademické články Towards Staying at Home. Could Domiciliary Services be a Possible Way?
Akademické články Binární imaginace sociální práce. Sociální práce jako „tichá“ profese, nebo morfogenetická společenská instituce?
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace