Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Pavel Horák

Role sociálních pracovníků v prostředí státních organizací


Medailon autora:

PhDr. Pavel Horák, PhD., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zabývá zejména aspekty institucionálního prostředí státních organizací veřejné a sociální politiky a samotným vnitro-organizačním fungováním státních byrokratických organizací. Svůj zájem zaměřuje na vliv institucionálních podmínek organizací a politik na realizaci intervencí státní politiky veřejné a sociální politiky (empiricky především politiky trhu práce). Vedle výuky sociologie pro sociální politiku a sociální práci vyučuje předměty zaměřené na sociálně deviantní jevy, organizační kulturu a projektování institucí sociální práce.

Abstrakt:

V předloženém článku se snažíme upozornit na skutečné důvody často kritizovaného neosobního a neprofesionálního chování státních úředníků / sociálních pracovníků v průběhu jejich jednání s konkrétními uživateli služeb. Tvrdíme, že příčiny těchto jednání bychom měli hledat v náročnosti pracovního prostředí, ve kterém pracují, jakož i v komplexnosti, nejednoznačnosti a mnohdy i konfliktnosti vnějšího institucionálního prostředí zaměstnávajících organizací, které ovlivňují jejich rozhodování. Naším cílem je pokud možno co nejkomplexněji vystihnout povahu moderních státních organizací v oblasti sociální politiky a práce, jakož i vysvětlit postavení a roli sociálních pracovníků v průběhu samotného procesu poskytování služeb. V této souvislosti využíváme k vymezení státních organizací konceptu byrokracie a jeho kritiky a identifikujeme veškeré klíčové aktéry, kteří jakkoli ovlivňují proces implementace a výsledné realizace sociálních služeb. Největší důraz klademe právě na liniové (sociální) pracovníky, u kterých byl empiricky prokázán mimořádný vliv na výslednou podobu realizované politiky. Tyto aktéry vymezujeme pomocí konceptu street-level byrokracie a rozlišujeme odlišné způsoby jejich chování na základě toho, jak moc jsou ovlivněny principy byrokracie, profesionalismu, byroprofesionalismu anebo manažerismu.

Klíčová slova:

role sociálních pracovníků, prostředí státních organizací, sociální služby, street-level byrokracie, sociální práce, byrokracie, profesionalismus, byroprofesionalismus, manažerismus
Podobné články

Akademické články Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka
Akademické články Towards Staying at Home. Could Domiciliary Services be a Possible Way?
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
Akademické články Binární imaginace sociální práce. Sociální práce jako „tichá“ profese, nebo morfogenetická společenská instituce?


Nabídka nových knih

obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit
obalka
Arteterapie...
Marie Lhotová...
obalka
Deprese...
S. Tenenbaum
obalka
99 her pro...
Rosemarie Port...
obalka
Ale já chci...
Britta Hahn
obalka
Návrat domů
John Bradshaw

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace