Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/4 - Duchovní dimenze sociální práce »

Pavla Štochlová

Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky


Medailon autora:

Mgr. Pavla Štochlová po absolvování studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dnes působí na katedře sociální práce a sociální politiky ZSF JU jako studentka Ph.D. a vyučující sociologie. V rámci své disertační práce se věnuje problematice náhradní rodinné péče.

Abstrakt:

Autorka článku měla možnost v posledním ročníku svého vysokoškolského studia (přesněji březen až červen 2006) působit čtyři měsíce v Namibii jako stážistka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity u organizace Člověk v tísni, o. p. s. V průběhu svého pobytu získala mnoho poznatků o této zemi a její sociální situaci. Článek obsahuje obecné informace o Namibii jako takové a o sociálních problémech, se kterými se potýká. Zmiňuje záležitosti, jakými jsou například chudoba, nezaměstnanost, problematika HIV/AIDS, situace osiřelých a ohrožených dětí atd. Článek obsahuje také stručný popis činnosti organizace Člověk v tísni, o. p. s., v Keetmanshoopu. Dále jsou v článku vyjádřeny získané dojmy autorky o problematice volného času v Namibii a jsou zde uvedeny výsledky výzkumu tamního systému náhradní rodinné péče. Tato kapitola je rozpracována podrobněji. Zmiňuje jednotlivé typy ústavních zařízení pro opuštěné děti a v neposlední řadě se věnuje i žadatelům o osvojení či pěstounskou péči. Dále stručně informuje o fungování sociální práce v oboru náhradní rodinné péče v Namibii a upozorňuje na problémy, se kterými se tamní sociální pracovníci v této oblasti potýkají.

Klíčová slova:

Namibie – HIV/AIDS – osiřelé děti – Člověk v tísni – volný čas – náhradní rodinná péče – žadatelé – rodina – dětský domov
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Transformace ochrany dětí: překrásný nový svět…
Akademické články Změny v náhradní rodinné péči
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
Akademické články Občanské postoje a participace u adolescentů žijících v dětských domovech
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace