Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Lenka Dvořáková

Mediace jako instituce v současné české legislativě


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková je absolventkou magisterských oborů sociologie a sociální politika a sociální práce. V současnosti postgraduálně studuje obor sociální politika a sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Oblastí jejího výzkumného zájmu je institucionalizace mediace, internetové poradenství, péče o lokality zapsané v seznamu UNESCO a scénáře krizového řízení.

Abstrakt:

CÍLE: Autorka poukazuje na problém nízké míry institucionalizace mediace jako samostatného vzoru jednání i mediace užívané v kontextu sociální práce v české společnosti. Klade si proto otázku o vlivu legislativní úpravy výkonu mediace na její institucionalizaci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Příspěvek nahlíží na mediaci jako instituci v pojetí zákonů č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě ČR, a č. 202/2012 Sb., o mediaci, z perspektivy sociálního konstruktivismu Bergera a Luckmanna a strukturního funkcionalismu B. Malinowskiho. METODY: Metodou zkoumání zmíněných zákonů je obsahová analýza. VÝSLEDKY: Na základě zjištěného lze konstatovat, že legislativní úprava mediace potenciálně napomáhá institucionalizaci mediace samotné. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Nicméně pro užívání mediace v kontextu sociální práce může mít legislativní úprava mediace v České republice jak podporující, tak limitující efekt.

Klíčová slova:

instituce, institucionalizace, legislativa, mediace, sociální práce

Podobné články

O čem se mluví Informace o stavu připravovaného profesního zákona
O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
Akademické články Institucionalizace jako překážka sociální inkluze osob se zdravotním postižením
Fakta, dokumenty, legislativa Profesní zákon pro sociální práci – potřeba, nutnost, nebo nadbytečná regulace?
Fakta, dokumenty, legislativa Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace