Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová

Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů


Medailon autora:

Mgr. Markéta Čtvrtečková pracovala s uživateli drog v Terénních programech a Poradenském
centru ve Společnosti Podané ruce v Brně. Zabývá se tématem participace uživatelů drog
na službách, které využívají. Působí jako spojenec skupiny peer pracovníků se zkušeností s užíváním
drog, která vznikla v rámci projektu Street support.
 
Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium na Katedře sociální politiky a sociální
práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Stejně jako první autorka pracovala
v Terénních programech a v Poradenském centru.

Abstrakt:

CÍLE: Článek přináší odpověď na výzkumnou otázku: „Jaké jsou bariéry zapojení lidí s drogovou závislostí do tvorby veřejných politik a opatření, která se jich týkají?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z konceptů kritické sociální práce, pracuje s koncepty participace a zapojení, rozdělení moci mezi tvůrci politik, pomáhajícími pracovníky a uživateli drog a zkoumá bariéry, které brání redistribuci moci a přijetí jejich statutu experta na dané téma. METODY: Metoda zkoumání vychází z kvalitativního výzkumu a analyzuje polo-strukturované rozhovory s experty se zkušeností, experty na úrovni služeb a experty na úrovni politiky. VÝSLEDKY: Výsledky poukazují na neochotu tvůrců veřejných politik, nevyjímaje pracovníky služeb, ke sdílení moci a expertnosti ve smyslu plnohodnotného zdroje vědění a zkušeností. A shrnují jednotlivé bariéry na stranách všech aktérů daných procesů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V závěru autorky na základě zjištění navrhují konkrétní opatření, která by pomohla tyto bariéry překonávat.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, participace, bariéry, uživatelé drog, experti se zkušeností, sdílení moci

Podobné články

Akademické články „Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole
Fakta, dokumenty, legislativa O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV
O čem se mluví Za hranice individuálního plánování
Akademické články Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace