Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem

Radka Janebová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace
Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových
konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci, kritickou sociální prací a genderovými
aspekty sociální práce

Abstrakt:

CÍLE: Text hledá odpověď na otázku, jak chápat vztah mezi praxí sociální práce a právem z pozice kritické sociální práce a jak řešit přítomné kolize. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem textu je kritická sociální práce. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať. VÝSLEDKY: Výstupem je návrh osnovy pro kritickou reflexi právních dilemat. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Navržený nástroj by mohl být alternativou k binárnímu diskursu pojetí práva v sociální práci, který se prakticky projevuje úzkostným dodržováním práva, nebo naopak porušováním práva v situacích, kdy se právo dostává do kolize s hodnotami sociální práce.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, právo, kolize, kritická reflexivita, právní gramotnost

s. 87 - 103
Podobné články

Akademické články Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity
Akademické články „Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni
Akademické články Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů
Akademické články Mohou za nepokoje na Šluknovsku v roce 2011 Romové? Rekonstrukce událostí z pohledu sociálních pracovnic a dalších participantů


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace