Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Barbora Gřundělová

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se genderovými předsudky stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Abstrakt:

Abstrakt CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jaké faktory podporují a jaké faktory brání zapojení otců v sociální práci s rodinami. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy sociálního konstrukcionismu, genderově senzitivních přístupů, koncepčního modelu CAPE a přístupů zaměřených na práci s celou rodinou (Whole Family Approaches). METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito metody kvalitativní obsahové analýzy převážně anglicky psaných recenzovaných odborných článků. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že faktory na straně praktikujících a organizační faktory jsou pravděpodobně rozhodující pro míru zapojení otců v rámci intervencí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění byly navrženy další postupy v oblasti podpory většího zapojení otců v sociální práci i v oblasti zaměření dalšího výzkumu.

Klíčová slova:

zapojování otců, sociální práce s rodinou, genderově-senzitivní intervence

Podobné články

Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Inspirace Ratolest Brno zapojuje děti do rozhodovacích procesů
Inspirace Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí
Inspirace Rómska mediácia v praxi – PROGRAM ROMED
Akademické články Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace