Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Michaela Vaško

Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích


Medailon autora:

Mgr. Michaela Vaško vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v současné době studuje doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a problematikou sociální práce s rodinami se zabývá již deset let. Praxi s rodinami má jak v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tak i v sociální službě SAS. Autorka také působí osmým rokem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se podílí na výuce sociální práce a supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník.

Abstrakt:

CÍL: Předkládaný text odpovídá na otázku: „Jaká pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích jsou uvedena v relevantní literatuře?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Humanistické přístupy v sociální práci předpokládají, že lidé mají schopnost růstu a změny a v tomto kontextu disponují také rodiny schopnostmi, dovednostmi a silnými stránkami. Potenciál rodin může být chápán jako nerozvinutá schopnost nebo dovednost, protože možnost vývoje a růstu je biologicky dána všem rodinám v nesnázích a může vést k růstu větší samostatnosti a nezávislosti. Poukazuje na to, co existuje v rodině, ale co není aktivně využíváno. Potenciál může být také příležitostí něco udělat a možností k určitým změnám. METODY: K dosažení cíle výzkumu byla využita kvalitativní výzkumná strategie, induktivní metoda – metoda porozumění. Konkrétně se jedná o hledání a porozumění textům, které se zabývají podporou rodin v nesnázích. Jednotlivé výpovědi příslušných autorů byly rozděleny prostřednictvím dedukce. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že potenciál rodin můžeme podporovat z pohledu pojetí práce v přirozeném prostředí rodiny; z pohledu modelu silných stránek; či pojetím z pohledu různých forem rodinné terapie. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce je možné využít v praxi sociální práce s rodinami, konkrétně v poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Klíčová slova:

podpora, pojetí, potenciál, rodina v nesnázích, sociální práce s rodinou, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Podobné články

Akademické články Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí
Akademické články Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Akademické články Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace