Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Terezie Carbová, Alena Kajanová

Možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší


Medailon autora:

Mgr. Terezie Carbová absolvovala magisterské studium Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. V současnosti pracuje jako terénní sociální pracovnice v Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi a terénním programu Poradny Eva spadající pod Diecézní charitu České Budějovice.

Doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., působí jako docentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. Zabývá se především marginalizovanými skupinami, sociální exkluzí a kognitivní psychologií.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je analyzovat profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Existuje vysoký podíl osob bez přístřeší s duševním onemocněním. Sociální pracovníci s touto cílovou skupinou mnohdy díky tomu naráží na bariéry své práce. METODY: Byla použita technika biograficko-narativního rozhovoru. Analýza dat byla realizována pomocí zakotvené teorie. Výzkumný soubor představovalo šest sociálních pracovnic s osobami bez přístřeší. VÝSLEDKY: Na počátku své profesní kariéry mají sociální pracovnice obavy z práce s osobami bez přístřeší s příznaky duševního onemocnění, cítí se nepřipravené, zaskočené. Se získáváním praxe dochází k transformaci identity klienta, který je vnímán jako nemocný a skrze nemoc jsou omlouvány jeho chyby. Možnosti návratu do společnosti sociální pracovnice nevidí příliš pozitivně. Nepoměr mezi bariérami a oporami v jejich práci omezuje pracovnice v naplňování fungující vize založené na spolupráci multidisciplinárního týmu. Bariéry mají především systémový charakter. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Práce analyzuje profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. Nabízí možnost nastavit opatření, která napomohou řešení bariér sociální práce s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním a upravit profesní možnosti pro danou cílovou skupinu.

Klíčová slova:

osoba bez přístřeší, duševní onemocnění, sociální práce, systémové bariéry, multidisciplinární tým

Podobné články

O čem se mluví Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR
O čem se mluví IZOLACE, ÚZKOST, NAPĚTÍ – v době koronavirové krize zažíváme fenomény, které pociťují lidé s duševním onemocněním
Inspirace Barevné případy pracovnice střediska Péče o duševní zdraví (budoucího centra pro duševní zdraví)
Akademické články Bariéry v pracovním uplatnění osob s dlouhodobým duševním onemocněním
O čem se mluví Letošní cenu Křesadlo za dobrovolnickou práci obdržela Pavla Ribeiro Vicente


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace