Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Terezie Carbová, Alena Kajanová

Možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší


Medailon autora:

Mgr. Terezie Carbová absolvovala magisterské studium Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. V současnosti pracuje jako terénní sociální pracovnice v Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi a terénním programu Poradny Eva spadající pod Diecézní charitu České Budějovice.

Doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., působí jako docentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. Zabývá se především marginalizovanými skupinami, sociální exkluzí a kognitivní psychologií.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je analyzovat profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Existuje vysoký podíl osob bez přístřeší s duševním onemocněním. Sociální pracovníci s touto cílovou skupinou mnohdy díky tomu naráží na bariéry své práce. METODY: Byla použita technika biograficko-narativního rozhovoru. Analýza dat byla realizována pomocí zakotvené teorie. Výzkumný soubor představovalo šest sociálních pracovnic s osobami bez přístřeší. VÝSLEDKY: Na počátku své profesní kariéry mají sociální pracovnice obavy z práce s osobami bez přístřeší s příznaky duševního onemocnění, cítí se nepřipravené, zaskočené. Se získáváním praxe dochází k transformaci identity klienta, který je vnímán jako nemocný a skrze nemoc jsou omlouvány jeho chyby. Možnosti návratu do společnosti sociální pracovnice nevidí příliš pozitivně. Nepoměr mezi bariérami a oporami v jejich práci omezuje pracovnice v naplňování fungující vize založené na spolupráci multidisciplinárního týmu. Bariéry mají především systémový charakter. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Práce analyzuje profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. Nabízí možnost nastavit opatření, která napomohou řešení bariér sociální práce s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním a upravit profesní možnosti pro danou cílovou skupinu.

Klíčová slova:

osoba bez přístřeší, duševní onemocnění, sociální práce, systémové bariéry, multidisciplinární tým

Podobné články

O čem se mluví Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR
O čem se mluví IZOLACE, ÚZKOST, NAPĚTÍ – v době koronavirové krize zažíváme fenomény, které pociťují lidé s duševním onemocněním
Inspirace Barevné případy pracovnice střediska Péče o duševní zdraví (budoucího centra pro duševní zdraví)
Akademické články Bariéry v pracovním uplatnění osob s dlouhodobým duševním onemocněním
O čem se mluví Letošní cenu Křesadlo za dobrovolnickou práci obdržela Pavla Ribeiro Vicente


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace