Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/3 - Sociální práce ve zdravotnictví »

Case management: léčba duševní nemoci a utváření subjektu

Radek Carboch

Medailon autora:

Mgr. Radek Carboch je doktorandem sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se problémy spojenými s procesy deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. 

Abstrakt:

CÍLE: Prozkoumat způsoby formování subjektu v procesu léčby duševního onemocnění. Studie přináší odpověď na otázku: Prostřednictvím jakých mocenských vztahů se utváří subjekt v praxi case managementu? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Analýza se opírá o práce Michela Foucaulta věnované genealogii moderního subjektu a proměnám technologií moci a vychází ze základních principů teorie aktérů-sítí. METODY: Data jsme sbírali během etnografického výzkumu (zúčastněná pozorování, polo-strukturované rozhovory) ve dvou pobočkách organizace Péče o duševní zdraví Pardubice. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že rozdílné způsoby léčby duševního onemocnění jsou spojeny s rozdílnými strategiemi formování subjektu. Utváření vztahů v praxi case managementu skrze strategie liberální governmentality otevírá prostor pro autonomní jednání lidí žijících s duševním onemocněním a zmírňuje negativní dopady asymetrie psychiatrické moci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Porozumění sociální podpoře skrze mocenské strategie zvýrazňuje význam partikulárních způsobů utváření subjektu a poukazuje na rozdílný potenciál strategií disciplinace a liberální governmentality v sociální práci.

Klíčová slova:

duševní zdraví, case management, mocenské vztahy, liberální governmentalita, disciplinace

s. 24 - 41
Podobné články

Akademické články Case management: aktivní zapojení klienta i pracovníka do spolupráce
Inspirace Case management ve Sdružení Práh
O čem se mluví Využití psychoterapie v sociální práci
Inspirace Kdo je tady expert?
Akademické články Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace