Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice

David Urban, Alena Kajanová

Medailon autora:

Mgr. David Urban je studentem kombinované formy doktorského studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a odborným asistentem na katedře supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty a na katedře praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny. Kontakt: Kanovnická 12, 370 01 České Budějovice, e-mail: durban@zsf.jcu.cz

Mgr. Alena Kajanová je studentkou prezenční formy doktorského studia na katedře sociální práce a sociální politiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se především problematikou romské menšiny, subkultur a sociální antropologií. Kontakt: Břilice 175, 379 01 Třeboň, e-mail: ali.kajanova@email.cz

Oba autoři jsou spoluřešiteli projektu GAČR č. 403/07/03356 „Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České a Slovenské republice“.

Abstrakt:

Článek se zabývá aktuální situací sociálně vyloučené romské lokality v Českých Budějovicích. Sociální vyloučení je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat na poli sociální práce s romskou menšinou a sociální práce vůbec. Článek reflektuje problematiku z několika pohledů, včetně samotných vyloučených osob. Snaží se zachytit a konkrétně popsat jednotlivé aspekty sociální exkluze a dalších jevů typických pro popisovanou lokalitu.

Klíčová slova:

sociální exkluze – sociálně vyloučené lokality – Romové – sociální práce – sociální patologie

s. 56 - 68Podobné články

Akademické články Survey on the Needs of the People Living in Socially Excluded Localities in Karlovy Vary Region
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
Akademické články Zdroje podpory sociálního začleňování: perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje
Akademické články Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace