Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Milan Schavel, Barbora Drexlerová, Lucia Lekárová

Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami


Medailon autora:

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedra sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálneho poradenstva, najmä v súvislosti s jeho aplikáciou pre konkrétne cieľové skupiny klientov. V teoretickej a praktickej oblasti sa venuje teoretickému rozpracovaniu sociálneho poradenstva a supervízie a ich uplatneniu v praxi. V oblasti sociálnej prevencie upozorňuje na sociálno-ekonomické problémy klientov a ich rodín.

PhDr. Barbora Drexlerová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce FZaSP TU v Trnave, oblasť sociálneho poradenstva a problematika sociálnej práce s rodinou je súčasťou jej doktorandskej prípravy.

PhDr. Lucia Lekárová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce FZaSP TU v Trnave, oblasť onkologických ochorení a otázky kvality života sú súčasťou jej doktorandskej prípravy.

Abstrakt:

V sociálnej práci sa stále častejšie stretávame s riešením sociálnych problémov klientov, ktorí sa primárne nachádzajú v zložitých a nepriaznivých ekonomických situáciách. Môžeme aj konštatovať, že nepriaznivé ekonomické zázemie rodiny je predispozíciou vzniku ďalších, napríklad aj sociálno-patologických javov, alebo sa táto situácia prinajmenšom podieľa na vzniku nefunkčných sociálnych väzieb a rozpade rodiny. Príspevok z tohto dôvodu naznačuje najmä niektoré kolízie vzniku nepriaznivej ekonomickej situácie rodiny často aj vplyvom zadlženia a zároveň naznačuje špecifiká v obsahu sociálneho poradenstva pre rodiny so zadlžením a so sociálno-ekonomickými problémami.

Klíčová slova:

zadlženie, sociálno-ekonomické problémy, sociálne poradenstvo, rodina, preventívne pôsobenie
Podobné články

Akademické články Problematika zadlženosti rodín v Slovenskej republike s detailnejším pohľadom na región východného a západného Slovenska
O čem se mluví Omyl tety Kateřiny: V případech ekonomického násilí mezi partnery může být kabát bližší než košile (kazuistika klientky v potravinové nouzi)
Inspirace Ivo Možný: Silný pomáhající stát udělal člověka méně závislým na pomáhajících dětech
Akademické články Ekonomické předměty v bakalářském studijním programu sociální práce
Akademické články Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace