Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/2 - Socialní práce se zadluženými »

Helena Tomešová Bartáková

Feministické proudy v sociální práci ve vztahu k možnosti redefinovat genderové role v české společnosti


Medailon autora:

PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., působí v současné době jako výzkumná pracovnice v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při Fakultě sociálních studií MU v Brně a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Brně. Zabývá se především postavením žen na trhu práce, harmonizací pracovního a rodinného života, rodinnou politikou a politikou trhu práce.

Abstrakt:

Text se soustřeďuje na možnosti uplatnění feministických proudů v sociální práci, s důrazem na liberální a postmodernistický, v české společnosti, zejména s ohledem na její možnosti v otázce redefinování genderových rolí. Sledujeme vývoj dělby práce mezi muži a ženami a její důsledky pro slaďování práce a rodiny; diskutujeme otázku legitimity redefinice genderových rolí v současných vyspělých společnostech vč. ČR. Dále představujeme východiska feministické sociální práce (s bližším zaměřením na liberální proud) a nástroje (metody), které má k dispozici pro svoji praxi. Následně reflektujeme limity uplatnění feministických proudů v sociální práci obecněji, především ale specifiky v české společnosti a předkládáme i kritiku a reflexi z hlediska post-teorií ve feminismu. Závěrem vyjadřujeme určitou skepsi k možnostem uplatnění feministických proudů v sociální práci v českém prostředí zejména s ohledem na specifický kulturní kontext, nicméně se zdá, že se určitý prostor pro diskusi feministických témat i prostor pro pozvolné změny, včetně redefinování genderových rolí mužů a žen, v ČR otevírá.

Klíčová slova:

genderová dělba práce, redefinice genderových rolí, zaměstnanost, feministické proudy v sociální práci, role sociální/ho pracovníka/ce
Podobné články

Akademické články Od uklízečky až po generálního ředitele: genderové režimy v pracovní organizaci
O čem se mluví Role sociálního pracovníka při práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
Akademické články Sociální práce jako nová tržní příležitost?
Akademické články Role sociálního pracovníka v rámci zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce


Nabídka nových knih

obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...
obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace