Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/4 - Sociální práce a rozvojová pomoc »

Adéla Mojžíšová, Lenka Rosková

Dobrovolnictví jako nástroj profesionálního vedení zdravotně sociálních projektů v Africe


Medailon autora:

Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., působí na katedře supervize a odborné praxe Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a je proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy na ZSF JU v Českých Budějovicích. Vyučuje kursy zaměřené na teorie a metody sociální práce, supervizi
v sociální práci a na sociální práci v rozvojových zemích.
 
Mgr. Lenka Rosková je doktorandkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích. Působí v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a specializuje se na zdravotně sociální a vzdělávací projekty v Africe (v Keni). Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity vyučuje lidská práva v sociální práci a úvod do rozvojových studií.

Abstrakt:

Pokud má být pomoc rozvojovým zemím efektivní, je třeba, aby byly dodrženy principy demokracie, solidarity, reciprocity a autoorganizace lidí v prostředí, ve kterém žijí. To znamená, že lidé musí přistupovat k řešení problémů aktivně a nesmí být v pozici pasívních čekatelů na pomoc. Tím dostanou tyto projekty mnohem větší naději do budoucnosti a zároveň probudí lidskou důstojnost a důvěru ve vlastní schopnosti. Důležitým aspektem je nejen příprava před samotným začleněním do systému zahraniční rozvojové spolupráce, ale i průběžná podpora a vzdělávání pracovníků při vlastní realizaci projektů. Pro jejich zdárnou realizaci je důležité zkvalitnění managementu dobrovolnictví, tedy dlouhodobá a kontinuální aktivita organizací při získávání a uplatnění dobrovolníků/nic v projektech a jejich kvalitní příprava na práci v terénu. Článek mapuje vznik a historii humanitární a rozvojové pomoci, dále navazuje výzkumem názorů skupiny dobrovolníků/nic NNO a stážistů/tek ZSF JU, kteří mají osobní zkušenost s vedení zdravotně sociálních projektů v Keni, Guinei – Konakry a Zambii.

Klíčová slova:

rozvojová země, sociální pracovník, dobrovolník, vzdělávání, zdravotně sociální projekt
Podobné články

Inspirace Vysokoškolské vzdělávání v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče
Akademické články Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka
Akademické články Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé
Akademické články Dobrovolnictví v hospicích
Akademické články Ethical Challenges in Humanitarian Assistance


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace