Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/4 - Sociální práce a rozvojová pomoc »

Stanislava Ševčíková

Hnutí osvobození v Latinské Americe, jeho aktuálnost a možnost aplikace do sociální práce


Medailon autora:

Stanislava Ševčíková (Dipl. Theol.) je postgraduální studentkou sociální práce na katedře SPSP
FSS MU v Brně. Výzkumně se zabývá teoriemi a metodami sociální práce, supervizí a prací s lidmi,
tyto disciplíny také vyučuje.

Abstrakt:

Autorka prezentuje hnutí teologie osvobození v Latinské Americe na příkladu teologie osvobození Peruánce G. Gutierréze. Toto hnutí je relevantní pro sociální pracovníky především z toho důvodu, že 80 % Latinoameričanů je religiózních. Pochopení konceptů „osvobození“ od opresívních struktur může umožnit čtenáři reflektovaný vhled do problematiky třetího světa a najít cestu pomoci s českou zkušeností chudoby.

Klíčová slova:

teologie osvobození – Latin America – oprese – chudoba – empowerment
Podobné články

Akademické články Latin America’s Liberation Movement, Its Opicality, And of Its Possible Application in Social Work
Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci
Akademické články Research Accounts of Female Drug Use and their Implications for Social Work
Akademické články Empowerment of Sexually Abused Children in South African Communities
Akademické články Empowering Youth At-Risk in School Through Participatory Methods of Work Developed Within the FYS-Forums Project – Research Findings


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace