Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Barbara Dobešová

Mateřství soukromé i veřejné – případ instituce SOS dětské vesničky


Medailon autora:

Mgr. Barbara Dobešová (roz.) Haklová vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde pokračuje v postgraduálním programu. Zabývá se sociologií rodiny a teoriemi genderových rolí. Nyní, na rodičovské dovolené, zhodnocuje teoreticko-praktické poznatky v podobě vlastního občanského sdružení „Fair for family“, které si klade za cíl vytvářet férové podmínky pro rodinu ve společnosti.

Abstrakt:

Stať přináší výsledky z kvalitativního šetření v SOS dětské vesničce. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů se autorka snaží postihnout specifickou roli, kterou zde matky-pěstounky zastávají. Krátký teoretický úvod si všímá genderového determinismu v souvislosti s rozdělením společenského prostoru na sféru soukromou a veřejnou, dále pak moderního fenoménu individualizace. Analytická část přináší základní kategorie z rozhovorů s ohledem na koncepty soukromého a veřejného. Závěrem je zjištění, že role matky-pěstounky připomíná institut „mateřské dovolené“, je rolí osobní, náročnou a podhodnocenou. Řešením je uznání zásadního významu pro péči o děti a domácí práci, stejně jako zapojení mužů, což vyplyne v konečném důsledku v genderově rovnocennější společnost.

Klíčová slova:

genderové role, soukromé a veřejné, rodina a pěstounská péče, profesionalizace péče
Podobné články

Akademické články Změny v náhradní rodinné péči
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu domácí hospicové péče
Akademické články Separated and/or Unaccompanied Children Placed in Care: Perspectives and Experiences of Professionals Working in Sweden
Akademické články Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče
Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace