Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Beáta Balogová, Jana Levická

Sociálna práca s pozostalými


Medailon autora:

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., je docentkou sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je absolventkou viacerých výcvikov či supervízie, rodinnej terapie A. Adlera a V. Satirovej, výcviku relaxačno-symbolickej terapie. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike seniorov, medzigeneračným vzťahom a rodine.
 
Doc. PaedDr. Jana Levická, PhD., mim. profesorka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a je prodekankou tejto fakulty. Odborne sa venuje sociálnoprávnej ochrane, problematike teórie a metód sociálnej práce, je členkou viacerých profesijných združení sociálnej práce a nositeľkou vyznamenaní za rozvoj sociálnej práce na Slovensku.

Abstrakt:

Príspevok analyzuje kontext umierania a smrti vnímajúc túto situáciu z pohľadu sociálnej práce ako náročnú životnú situáciu. Zúčastnenými jsú nielen samotný umierajúci a jeho rodina, neskôr pozostalí, ale aj celý tím sprevádzajúcich profesionálov. Toto umieranie a smrť koncipujú aj otázky „end of life decisions“1 rozhodnutia o konci života, alebo „right to die“ alebo rozhodnutia na konci života. Zmiernením pre smútiacich je oblasť sociálneho poradenstva, ktoré im pomáha vyrovnať sa so stratou.

Klíčová slova:

umieranie, smrť, pozostalí, smútiaci, sociálna práca, poradenstvo pre pozostalých
Podobné články

Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace