Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Jana Roberts

Jak staří lidé vnímají konec života?


Medailon autora:

Bc. Jana Roberts, roz. Králová,1 roku 2009 dokončila studium oboru Sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a získala titul „bakalář“. Nyní pracuje v Anglii, na The Loddon School, jako „Unit leader“ v ústavu pro mladé dospělé postižené autismem a souvisejícími problémy, jako jsou epilepsie, sebepoškozování, agrese a disruptivní chování.

Abstrakt:

Stať nese název: Jak staří lidé vnímají konec života? Zabývá se otázkou, jak je v biografických vyprávěních starých lidí konstruován konec života. Konec života je popsán třemi strategiemi. Tyto strategie můžeme v jednotlivých rozhovorech analyzovat uvnitř kategorie, kterou jsem nazvala „Sociální smrt“. Těmito strategiemi jsou „Šťastný konec života“, „Sociální izolace“ a „Vytěsněný konec života“.

Klíčová slova:

staří lidé, kvalita života, konec života, smrt, sociální smrt
Podobné články

Akademické články Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života
Akademické články Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Akademické články Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace