Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/3 - Praktické užití teorie v sociální práci »

Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová

Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce


Medailon autora:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde vede kursy týkající se etiky sociální práce, mediace a supervize. Působí také v Mediačním centru.
 
Mgr. Zdeňka Dohnalová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde také působí jako výzkumná pracovnice. Vyučuje kursy zaměřené na etiku v práci s lidmi a supervizi. Je rovněž ředitelkou občanského sdružení Klíč pro rodinu.
 
Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby v Brně.

Abstrakt:

Cílem tohoto příspěvku je ukázat na konkrétní kasuistice, jakým způsobem je možné využít etické teorie pro lepší pochopení problematické situace v praxi sociální práce a pro získání více možných náhledů na tuto situaci a její řešení. Při aplikaci etických teorií na daný případ nejprve autorky čtenáře seznamují s kasuistikou, kterou poté postupně rozeberou s využitím tří rozdílných etických teorií: deontologie, utilitarismu a etiky péče.

Klíčová slova:

kasuistika, sociální práce, etické dilema, etický problém, deontologie, utilitarismus, etika péče
Podobné články

Akademické články Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci
Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
Akademické články Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče
Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Akademické články Sociální spravedlnost pro sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace