Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/4 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce »

Ondřej Fischer, Petr Jandejsek

Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci


Medailon autora:

Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD, MA, se zabývá profesní etikou se zaměřením na sociální práci a příslušnými aspekty filosofie náboženství a antropologie.
 
Mgr. Petr Jandejsek, MA, se věnuje hraniční oblasti mezi sociální prací a systematickou teologií, zejména pak lidským právům v sociálních službách a práci s vinou a smířením.
 
Oba přednášejí na VOŠ Jabok a na ETF UK na bakalářských oborech PSP a TKT a na navazujícím magisterském oboru KHPP.

Abstrakt:

Článek je příspěvkem do průběžně se rozvíjející diskuse o propojení teorie a praxe v pomáhajících profesích se zřetelem k sociální práci. Svou tezí, že vhodně volené teologicko-filosofické kursy v rámci terciárních i celoživotních vzdělávacích programů mohou být významným obohacením tohoto propojení, autoři vstupují do diskusí o smyslu a podobě studia teologie v sociálně a pastoračně zaměřených studijních oborech. Ve své argumentaci vycházejí z předpokladu, že pojem kritické reflektující praxe (Critical Reflective Practice) jako konkrétní výzvy k implementaci teoreticko-praktického přístupu v sociální práci může být studentům i praktikům zprostředkován právě skrze teologicko-filosofické vzdělávání. Jeho přínos dokládají upřesněním vybraných pojetí filosofického a zejména teologického uvažování a doceňují ho i mimo nábožensky orientované prostředí.

Klíčová slova:

kritická reflektivní praxe, teologie, filosofie, profesní etika, terciární a celoživotní vzdělávání
Podobné články

Akademické články Reflektivní praxe a etika ctností: Možná cesta pro spojení teorie s praxí a odbornosti s lidskostí
Akademické články Jak učit etiku v sociální práci?
Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Akademické články Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi
Akademické články Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace