Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/4 - Zdravotní postižení v kontextu sociální práce »

Hana Pořízková, Miroslava Rákoczyová

Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice


Medailon autora:

Mgr. Hana Pořízková je doktorandkou na katedře sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době se zabývá problematikou zahraniční zaměstnanosti, integrace cizinců na trhu práce a rolí veřejných služeb zaměstnanosti v procesu integrace cizinců na trhu práce.
 
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D., absolvovala doktorské studium v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 působí jako odborná pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. Dlouhodobě se zabývá otázkami politiky pracovního trhu, sociálního vyloučení a sociálního začleňování. V současné době se zaměřuje zejména na výzkum postavení cizinců na českém trhu práce a jejich integrace do české společnosti, přičemž zvláštní pozornost věnuje analýzám příslušných oblastí sociální politiky.

Abstrakt:

V této stati se zabýváme vlivem sociálního a institucionálního prostředí na proces sociální integrace cizinců v České republice. Vycházíme přitom z poznatků o významu prostředí, jeho očekávání i podpory, pro sociální fungování jedince. Koncept životní situace a sociálního fungování tak aplikujeme na problematiku sociální integrace migrantů žijících v České republice. Na základě rozhovorů s různými aktéry integrace a analýzy relevantních dokumentů popisujeme sociální a institucionální zdroje podpory prostředí a odkrýváme její různé funkce. Ve stati poukazujeme na jeden z problémů, s nímž se pomáhající profese při práci s imigranty potýkají, a tím je udržování či zvyšování závislosti klientů v důsledku nevyvážené podpory a selhávání zmocňující funkce pomáhajících profesí.

Klíčová slova:

životní situace, sociální fungování, sociální integrace, migrant, podpora prostředí
Podobné články

Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami
Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží
Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace