Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Jan Šiška, Camille Latimier

Práva dětí s mentálním postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN


Medailon autora:

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, místopředseda sekce pro komparativní politiku a praxi při International Association for Scientific Studies of Intellectual Disabilities (IASSID), odborný konzultant pro Inclusion Europe, národní zpravodaj pro Academic Network of European Disability Experts (ANED), člen odborné skupiny pro vzdělávání při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany.

Mgr. Camille Latimier vystudovala politologii a lidská práva ve Francii, v Belgii a v České republice. Pracovala pro Inclusion Europe – evropskou asociaci lidí s mentálním postižením a jejich rodin a od roku 2008 je ředitelkou SPMP ČR, o. s. (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice).

Abstrakt:

Děti s mentálním postižením patří mezi skupiny nejvíce ohrožené porušování práv dítěte. Na základě šetření provedeného prostřednictvím kritické analýzy dokumentace a rozhovorů byla sestavena zpráva o stavu implementace Úmluvy o právech dítěte OSN (1989) v České republice v oblastech ochrana před násilím a zanedbáváním, rehabilitace a neintegrace, ústavní péče a deinstitucionalizace, zdraví a zdravotnická péče, vzdělávání, diskriminace, respektování názoru dítěte a nejlepší zájem dítěte. Výsledky šetření odhalily nedostatky v naplňování Úmluvy ve všech zkoumaných oblastech.

Klíčová slova:

mentální postižení, práva dítěte, implementace, Úmluva o právech dítěte, diskriminace
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Speciální potřeby dítěte jako důvod pro život v instituci: poznatky z agendy veřejného ochránce práv
Fakta, dokumenty, legislativa Práce s rodinami v rozvodové situaci
Fakta, dokumenty, legislativa Bez iluzí o znaleckých posudcích z psychologie
O čem se mluví Případové konference
Akademické články Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace