Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/3 - Individuální plánování v sociální práci »

Zuzana Havrdová, Martina Procházková

Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory


Medailon autora:

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., se od roku 1990 angažovala v rozvoji sociálních služeb, vzdělávání sociálních pracovníků a vzniku standardů kvality. Od roku 1995 vyučuje a provádí supervizi týmům, supervizorům a inspektorům kvality. Vede magisterský obor řízení a supervize na UK FHS.

Mgr. Martina Procházková vystudovala obor sociální práce a řízení a supervize v sociálních organizacích UK FHS. Od roku 1998 se zabývala aktivizačně terapeutickými programy v zařízeních pro seniory. V současné době se stará o zavádění Standardů kvality sociálních služeb do pobytových služeb. Ve své soukromé praxi se specializuje na systemický koučink.

Abstrakt:

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.

Klíčová slova:

kultura organizace, změna, individuální plánování, kvalitativní výzkum, pobytové služby pro seniory
Podobné články

O čem se mluví Individuální plánování – utajovaná síla sociální práce
Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory
Akademické články Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory
Fakta, dokumenty, legislativa Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a praxe
Akademické články Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v domovech pro seniory: příklady dobré praxe?


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace