Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/3 - Individuální plánování v sociální práci »

Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová

Jak učit etiku v sociální práci?


Medailon autora:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., působí na VOŠ CARITAS v Olomouci a je zároveň odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy týkající se etiky sociální práce, mediace a supervize. Působí také v Mediačním centru.

Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vyučuje kurzy zaměřené na etiku v práci s lidmi a supervizi.

Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby v Brně.

Abstrakt:

Předkládaný text reaguje na článek Jakuba Jinka a Aloise Křišťana z přechozího čísla časopisu Sociální práce / Sociálna práca (2/2011). Cílem tohoto našeho příspěvku je jednak alespoň částečně odpovědět na otázku, jak učit etiku v sociální práci, jednak reagovat na některé připomínky autorů Jinka a Křišťana k aplikaci vybraných prvků etických teorií na příkladu z praxe. Ve snaze dosáhnout vytčeného cíle se nejdříve zamyslíme nad povahou sociální práce jako eklektické disciplíny, dále ujasníme, v čem vidíme hlavní potíže kritiky aplikace, a následně seznámíme čtenáře s možným způsobem, jak výuku etiky v sociální práci uchopit. V tomto příspěvku jsme se mimo jiné pokusily poukázat na to, že podoba výuky etiky by se měla odvíjet od potřeb oboru sociální práce.

Klíčová slova:

filosofie a etika sociální práce, vzdělávání sociálních pracovníků, aplikace etických teorií
Podobné články

Akademické články Teologicko-filosofické vzdělávání jako cesta ke spojení teorie a praxe v sociální práci
Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Akademické články Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci
O čem se mluví Otevřený dopis tří organizací sdružujících sociální pracovníky: Komoru potřebujeme a chceme
O čem se mluví Sociální pracovníci za nerozdělené lidstvo


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace