Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/4 - Dobrovolnictví a sociální práce »

Helena Záškodná, Adéla Mojžíšová

Psychologické aspekty dobrovolnictví v kontextu sociální práce


Medailon autora:

Doc. PhDr. Helena Záškodná, Csc., vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, pracuje jako vysokoškolská učitelka na katedře psychologie a speciální pedagogiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na sociální psychologii a závislosti na drogách. Je řešitelkou vědecko-výzkumných projektů.

Doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., vystudovala obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pracuje na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na teorie a metody sociální práce a na supervizi v sociální práci.

Abstrakt:

Článek nastiňuje problematiku dobrovolnictví v kontextu prosociálního chování. Vymezuje teoretická východiska a klíčové koncepty z pohledu evoluční a sociální psychologie. Klasifikuje typy prosociálního chování. Konfrontuje odlišné přístupy ke studiu motivace prosociálního chování a motivace k dlouhodobému a plánovanému poskytování pomoci druhým lidem – dobrovolnictví. Pozornost věnuje moderním modelům dobrovolnictví, například Funkční analýza motivace, Model dobrovolnického procesu a Model identity s rolí. V neposlední řadě nastiňuje problematiku dobrovolnictví v kontextu sociálních služeb klientům.

Klíčová slova:

prosociální chování, altruismus, dobrovolnictví, dobrovolnická služba, motivace k dobrovolnictví, model dobrovolnictví, spolupráce ve společnosti, veřejný prospěch, sociální služby
Podobné články

O čem se mluví Pavol Frič: Současné trendy dobrovolnictví a sociální práce
Akademické články Dobrovoľníctvo na Slovensku - reflexia nových trendov a výzvy pre sociálnu prácu
O čem se mluví Fenomén (ne)formálneho dobrovoľníctva na Slovensku
Akademické články Rámec interoperability mladých dobrovolníků
O čem se mluví Tři tváře komunitního dobrovolnictví


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace