Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/1 - Vytváření sítí služeb »

Alice Gojová, Anna Geletičová, Lucie Mastná, Martina Sadivová, Lenka Žembová

Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení


Medailon autora:

PhDr. Alice Gojová, Ph.D. – pracuje jako odborná asistentka na katedře metod sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Věnuje se metodám sociální práce, především sociální práci s rodinou a komunitní práci.

Anna Geletičová, DiS. – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Zárubek a Kunčičky.

Mgr. Lucie Mastná – pracuje jako ředitelka sociálních služeb v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se zabývá odborným sociálním poradenstvím a terénními programy v sociálně vyloučených lokalitách. Dále přednáší, věnuje se projektovým činnostem a komunitnímu plánování sociálních služeb.

Bc. Lenka Žembová – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Liščina.

Martina Sadivová, DiS. – pracuje jako sociální pracovnice v terénních programech v občanském sdružení Vzájemné soužití. V současné době se rovněž zabývá komunitní prací v sociálně vyloučené lokalitě Slezské Ostravy – Hrušova.

Abstrakt:

V článku se pokoušíme odpovědět na otázku: „Čeho lze při řešení problému nedostatku spolupráce mezi obyvateli a majiteli bytového fondu v sociálně vyloučených lokalitách dosáhnout pomocí komunitní práce?“ Pro dosažení cíle charakterizujeme problém nedostatku spolupráce mezi obyvateli a vlastníky bytového fondu a vysvětlujeme hlavní východiska a etapy komunitní práce. Následně objasňujeme, jak práce na zlepšení spolupráce mezi obyvateli a majiteli bytového fondu podle uvedených etap komunitní práce ve vybraných lokalitách probíhala, a výsledky každé z etap popisujeme z hlediska principů komunitní práce. V závěru výsledky jednotlivých etap shrnujeme a pokoušíme se ukázat, co použití principů komunitní práce obyvatelům a majitelům bytů přineslo, v čem se osvědčilo a v čem a proč případně nevedlo k očekávaným výsledkům.

Klíčová slova:

romská sociálně vyloučená lokalita, bydlení, sociální práce, komunitní práce, komumitní rozvoj, mobilizovaná komunita, zplnomocnění
Podobné články

Akademické články Postoje komunálních politiků k sociálně vyloučeným lidem / sociálně vyloučené lokalitě
O čem se mluví Je dobré se sdružovat?
Akademické články Nezamýšlené důsledky označení „sociálně vyloučená lokalita“
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
O čem se mluví Tři tváře komunitního dobrovolnictví


Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace