Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/2 - Sociální práce s pachateli trestných činů »

Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody

Igor Hendrych

Medailon autora:

PhDr. Igor Hendrych je absolventem oboru sociální politika a sociální práce na FSS MU a od roku 2010 je zde doktorským studentem. Více než dvacet let pracoval ve Vězeňské službě České republiky a v současné době působí jako asistent na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě,
kde se věnuje v rámci oboru sociální patologie a prevence výuce penologie a předmětů zaměřených na řešení problémů znevýhodněných sociálních skupin.

Abstrakt:

Cílem článku je teoretické posouzení konceptů zabývajících se sociální pomocí z hlediska vhodnosti jejich užití pro sociální integraci lidí po výkonu trestu odnětí svobody. Nesoustřeďuje se však zde na tuto problematiku komplexně, ale nazírá na ni optikou případných bariér, jenž si mohou způsobovat sami bývalí odsouzení svými často problematickými osobnostními charakteristikami. Autor se v úvodní části článku, podle poznatků předních českých penologů, věnuje klasifikaci této cílové populace z hlediska jejich osobnostních typologií. Následně se na této platformě snaží navrhnout a zdůvodnit volbu teoretických konceptů sociální práce, jež by na tuto problematiku nejlépe reagovaly ve smyslu efektivního zacílení sociální intervence.

Klíčová slova:

výkon trestu odnětí svobody, sociální integrace, teorie sociální práce, systemický přístup, přístup orientovaný na úkoly

s. 59 - 69Podobné články

Akademické články Multidisciplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí
Akademické články Faktory pomáhající a bránící sociálnímu začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody
Fakta, dokumenty, legislativa Plní výkon trestu odnětí svobody již „pouze“ funkci ochrany společnosti?
Akademické články Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy
Akademické články Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: příklad vybrané organizace Pečovatelské služby


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace