Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/2 - Sociální práce s pachateli trestných činů »

Paradigma rizikových faktorov v praxi sociálnej práce v trestnej justícii – praktické implikácie

Martin Lulei

Medailon autora:

PhDr. Martin Lulei, PhD. v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na sociálnu prácu v trestnej justícií. Publikoval viac ako 30 odborných, vedeckých článkov a kapitol v SR a v zahraničí (Francúzsko, Rumunsko, Česká republika, Holandsko). V roku 2010 bol členom expertnej skupiny Ministerstva vnútra SR pri Rade vlády pre prevenciu kriminality, ktorá sa zameriavala na kriminalitu mládeže. Od roku 2005 doteraz sa zúčastnil viacerých odborných podujatí a zahraničných mobilít a stáží (napr. Glasgow School of Social Work, Criminology Institute in Cambridge, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích). Zároveň je absolventom krátkodobého psychoterapeutického výcviku a ďalšieho certifikovaného vzdelávania v rôznych oblastiach s cieľovými skupinami sociálnej práce v rozsahu viac ako 400 hodín. V predchádzajúcom období sa prakticky orientoval na  prácu s obeťami trestných činov (občianske združenie Pomoc obetiam násilia), sociálne poradenstvo a prácu s mládežou s poruchami správania (občianske združenie Maják). Od roku 2011 je tajomníkom Slovenskej spoločnosti pre kriminológiu a členom Európskej kriminologickej spoločnosti (ESC).

Abstrakt:

Praktické implikácie využitia paradigmy rizikových faktorov v sociálnej práci v trestnej justícii zdôrazňujú potrebu vedeckého prístupu v praxi. Vyhodnotenie rizikových, protektívnych faktorov a rizika recidívy trestnej činnosti ako i stanovenie následnej efektívnej intervencie sú vedecky zdôvodneným a efektívnym prístupom v praxi. Odborný článok sa zameriava na základné charakteristiky paradigmy rizikových faktorov a odborné argumenty podporujúce využitie tohto prístupu v slovenskej praxi. Zároveň sa zameriava i na vybrané odporúčania do praxe predovšetkým v súvislosti s neefektívnym systémovým nastavením výkonu probácie v kontexte Slovenskej republiky.

Klíčová slova:

kriminalita, paradigma rizikových faktorů, probace, sociální práce v trestní justici

s. 70 - 74Podobné články

O čem se mluví Krizové okénko RUBIKON Centra během nouzového stavu suplovalo chybějící podporu státní správy pro lidi opouštějící věznice
Akademické články Přístupy uplatňované v sociální práci: eklektismus teoretických východisek a různorodost praxe očima studentů sociální práce
Fakta, dokumenty, legislativa Jak pracovat s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody? Příklad z praxe
Akademické články Paradigms of Social Work: Alternative Perspectives on Social Work Practice Theory
Akademické články Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace