Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/2 - Sociální práce s pachateli trestných činů »

Anna Jílková

Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny


Medailon autora:

Mgr. Anna Jílková, DiS., je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Problematikou podporování rodin prostřednictvím resilience se zabývá ve své disertační práci.

Abstrakt:

Tento článek je zaměřen na zodpovězení výzkumné otázky „Jakým způsobem projekt Asistent do rodiny podporuje resilienci rodin?“. Resilience (odolnost, nezdolnost) je velmi aktuální koncept v sociální práci s rodinou, zaměřený zejména na zdroje a pozitivní potenciál klientů. Asistent do rodiny je projekt, ve kterém studenti v rámci výkonu praxe pomáhají rodinám v obtížných životních situacích. Pro zodpovězení výzkumné otázky se autorka zabývala vyhledáváním strategií v činnostech asistentů, které jsou popisovány některými autory jako strategie zvyšující resilienci. Jsou to jednak strategie zaměřené na riziko, na aktiva a na procesy v rodině, jednak pak také strategie působící na jednotlivce, na rodinu jako celek a na sociální prostředí rodiny. Byla použita kvalitativní výzkumná strategie, konkrétně metody analýzy dokumentů – záznamů asistentů ze schůzek s klienty, focus group s bývalými i stávajícími asistenty a zúčastněné pozorování. Poznatky mohou být využity k rozšíření stávajících metod práce s rodinou v pomáhajících profesích.

Klíčová slova:

asistence, kompetence, odolnost, prostředí, protektivní faktory, resilience, riziko, rizikové faktory, rodina, sociální fungování, sociální vyloučení, soudržnost rodiny, zdroje, zvládání, životní situace
Podobné články

Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Inspirace Metody vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v sociálně-právní ochraně dětí
Akademické články Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice
Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace