Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Jan Kaňák

Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování


Medailon autora:

Mgr. et Bc. Jan Kaňák vystudoval magisterský stupeň v oboru sociální práce a bakaláře ve dvouoboru psychologie/genderová studia. Pracuje jako sociální pracovník na Lince bezpečí. Dříve pracoval v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Spolupracoval s MÚ Nový Bor na pobytech pro klienty a klientky OSPOD. Je frekventantem systematického výcviku v Gestalt terapii.

Abstrakt:

Odpovědnost se ukazuje jako důležitý pojem nejen praxe, ale i výzkumu v sociální práci. Jako takový však zůstává poměrně mnohoznačný a není jednoduché jej interpretovat. Tato stať nejprve předkládá základní definování pojmu odpovědnosti, stejně jako model odpovědnosti využitý pro analýzu získaných dat. Kromě deskripce odpovědnosti se zaměřuje na to, jak pracovníci popisují vliv odpovědnosti na jejich rozhodování. Výzkum byl realizován na MÚ Kytkovice. Bylo využito kvalitativního rámce a data byla tvořena polo-strukturovanými rozhovory. Jako zásadní pro praxi rozhodování se ukázalo rozdělení klientů na tzv. technické a tzv. se vztahem, k nimž se pojí odlišný druh odpovědnosti.

Klíčová slova:

odpovědnost, rozhodování, dilema, OSPOD, dítě, struktura odpovědnosti
Podobné články

O čem se mluví Fungujeme jako svépomocné skupiny a vše se odehrává přirozeně, zespodu
Inspirace K ustavení širšího konceptu sociálního podnikání
Akademické články Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových domech v České republice
Akademické články User of Social Services in Postmodern Times
O čem se mluví Rozhodování a intuice: Využijte plný potenciál intuice při rozhodování


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace