Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2012/3 - Současná politika státu a sociální práce »

Alois Křišťan, David Urban

Náboženské interpretace motivující k sociální práci


Medailon autora:

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. vede katedru praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se pastorální teologií a sociální prací.

Mgr. David Urban, Ph.D., vede katedru sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a problematikou menšin.

Abstrakt:

Autoři článku předkládají výstupy z projektového šetření, realizovaného v rámci projektu GAČR č. 403/09/1113 s názvem „Výzkum náboženských interpretací motivujících k sociální práci“, jehož cílem bylo identifikovat různorodost křesťanské orientace pracovníků v sociálních službách a zkoumat souvislost této orientace s chápáním a realizací sociální práce. Cílem tohoto článku pak je prezentovat výše zmiňované identifikované různorodosti a souvislosti. V první části článku (Úvod a Popis projektu) popisujeme teoretická východiska pro naše výzkumné šetření, v další části pak prezentujeme výsledky výzkumu, které jsou roztříděny do pěti oblastí: „Snaha evangelizovat, Souvislost mezi vírou a sociální prací, Pojetí víry u pracovníků v sociálních službách, Pojetí člověka u pracovníků v sociálních službách, Pojetí Boha u pracovníků v sociálních službách.“ Data byla sebrána prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s 19 pracovníky v sociálních službách z celé České republiky a z různých organizací (poskytujících různé sociální služby). Tito respondenti byli vybráni z předchozího pilotního šetření, kterého se zúčastnilo 35 respondentů. Ke kvalitativním rozhovorům byli pak z těchto 35 respondentů vybráni ti pracovníci, kteří se explicitně považovali za křesťany a ve sledovaných kritériích (věk, pohlaví, náboženská orientace, pojetí Boha, pojetí člověka, pojetí víry, výše dosaženého vzdělání, druh organizace) pokrývali co nejširší spektrum.

Klíčová slova:

náboženské interpretace, pojetí Boha, pojetí člověka, pojetí víry, sociální práce
Podobné články

Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Pojetí pachatele v sociální práci v České republice
Akademické články Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení
Akademické články Nedefinovaná profesionalita: Vztah diskursů spirituality a profesionality v sociální práci v soudobé odborné literatuře
Akademické články Zodpovědnost za budoucnost učící se organizace Vesna jako hlavní motor působení v sociální sféře


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace