Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Lada Furmaníková, Zuzana Havrdová, Blanka Tollarová, Petr Vrzáček

K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb?


Medailon autora:

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D., působí v oblasti sociálních služeb od r. 1997. Od r. 2005 je členkou lektorského a konzultačního týmu o. s. Proutek. Od r. 2011 vyučuje na katedře řízení a supervize FHS UK v Praze. Je členkou několika pracovních skupin v projektu Podpora transformace sociálních služeb NC Trass a podílela se zde na vypracování řady analýz a metodických materialů.

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., se věnuje od r. 1990 sociální práci se zaměřením na supervizi. Založila a vede od r. 2001 katedru řízení a supervize FHS UK v Praze. Publikovala několik monografií a odborných článků se zaměřením na hodnoty, kulturu organizací a supervizi v sociálních službách. Je členkou dvou pracovních skupin v projektu Podpora transformace sociálních služeb NC Trass.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., vystudovala FSV UK se zaměřením na metody kvalitativního výzkumu. Má zkušenosti z oblasti výzkumu práce s migranty a uprchlíky. Pracovala jako výzkumnice v Institutu sociologie FSV UK, v Sociologickém ústavu AV a od r. 2011 působí jako odborná asistentka na katedře řízení a supervize FHS UK v Praze, kde vyučuje metody kvalitativního výzkumu.

Mgr. Petr Vrzáček je odborným asistentem katedry řízení a supervize FHS UK v Praze od r. 2002. Vyučuje strategické a projektové řízení, komunikaci a řízení změny a stará se o praxi v řízení. Působí jako poradce, konzultant a člen statutárních orgánů v řadě neziskových organizací. Je řešitelem projektů inkluzívního vzdělávání a evaluátor ex-ante operačních projektů ESF. Výzkumně se zapojil do hodnocení vzdělávacích systémů světových top 200 univerzit a návrhů změn v řízení českých univerzit. Publikuje články na téma leadership, etika řízení aj.

Abstrakt:

Průběh změnového procesu, zejména pokud se jedná o tak komplexní a výraznou změnu, jako je transformace ústavního, pobytového, velkokapacitního zařízení sociálních služeb na poskytovatele realizujícího služby v malých jednotkách v komunitě, je ovlivňován řadou faktorů. Z manažerského hlediska patří k nejvýznamnějším tři následující: kdo představu, vizi změny přináší nebo požaduje (kdo ji iniciuje), kdo je jejím lídrem (kdo ji vede a umožňuje tak druhým vědomě, dobrovolně a se zaujetím ji následovat) a jak ji prosazuje (jak šíří svoji vizi mezi relevantní aktéry). Ve změnovém procesu je tak kladen důraz nejen na roli manažera, který změnu řídí, ale i na roli lídra, který druhé při změně vede. V tomto kontextu jsou představeny výstupy výzkumného šetření provedeného v uvedených oblastech u tří poskytovatelů pobytových sociálních služeb, kteří se nacházejí v různých fázích transformačního procesu.

Klíčová slova:

management, sociální služby, řízení změny, lídr, vůdce, vůdcovství, vize, práce se zaměstnanci, transformace, deinstitucionalizace, ústav
Podobné články

Akademické články Význam a využití vize v praxi manažerů sociálních služeb
O čem se mluví Doprovázení v pomáhajících profesích
Akademické články Kvantitativní analýza deinstitucionalizace sociálních služeb v České republice
O čem se mluví Deinstitucionalizace a článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením
O čem se mluví Problematické okolnosti sociálních služeb a rizika transformace jejich rezidenční formy


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace