Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Gabriela Lubelcová

Sociálne služby v SR – konceptuálne východiská, právny rámec a aplikačná prax


Medailon autora:

Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje kurzy sociológie sociálnych problémov, sociálnej politiky, mobilizácie ľudských zdrojov a manažmentu sociálnych služieb. Výskumne sa orientuje na problematiku intervencií do sociálnych problémov a sociálnych inovácií. V súčasnosti sa venuje najmä téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania a ich sociálnych predpokladov.

Abstrakt:

Článok sa venuje zhodnoteniu situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zameriava sa na tri oblasti. Prvou je téma konceptualizácie poskytovania sociálnej pomoci v sociálnych službách. Zvýznamňuje koncept sociálneho začleňovania a sociálneho fungovania ako aktuálne teoretické východiská pre výkon sociálnej práce v sociálnych službách. Následne sa venuje základným charakteristikám právneho rámca pre oblasť sociálnych služieb na Slovensku, kodifikovaných zákonom o sociálnym službách. Tretia časť článku je venovaná rozboru aplikačnej praxe a jeho hlavných problémov, ktoré sa koncentrujú najmä v otázkach udržateľného modelu financovania sociálnych služieb. V závere formuluje niektoré odporučenia pre oblasť poskytovania sociálnych služieb.

Klíčová slova:

sociální služby, sociální fungování, právní rámec, financování
Podobné články

O čem se mluví Vyjádření k aktuálnímu dění v naší profesi
Inspirace Příklad participace uživatelů sociálních služeb na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce nebo statutárního města Olomouce
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care
Akademické články Finanční řízení v organizacích sociálních služeb


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace