Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/1 - Deinstitucionalizace sociálních služeb »

Michaela Jurtíková

Rodinné skupinové konference


Medailon autora:

Mgr. Michaela Jurtíková vystudovala obor sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době pracuje jako asistent na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci doktorský studijní program Pedagogika.

Abstrakt:

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s pachateli trestných činů, respektive juvenilních delikventů z hlediska rodinné skupinové konference, jež tvoří nedílnou součást restorativní justice. Autor se soustředí na definování rodinné skupinové konference a její vývoj, osoby zainteresované v jejím procesu – z pohledu oběti trestného činu i pachatele a jejich rodinných příslušníků. Následně autor prezentuje proces rodinné konference, jenž je složen z pěti úrovní: doporučení konference, příprava, konání konference, implementace plánu a přezkoumání plánu. V neposlední řadě nastiňuje problematiku rodinných konferencí v kontextu sociální práce.

Klíčová slova:

juvenilní delikvence, rodinná konference
Podobné články

O čem se mluví Mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce koronavirus neohrozí, odborníci budou diskutovat on-line
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná
Akademické články Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny
O čem se mluví Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
Akademické články Namibie v tísni aneb Poznatky ze stáže na jihu Afriky


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace