Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Miroslava Janoušková

„V trojím ohni“: Mocenský vztah sociálního pracovníka ke klientovi


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková absolvovala magisterská studia sociální práce a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době studuje doktorát tamtéž na sociologii a věnuje se výzkumu institucionálního vývoje péče o duševní zdraví. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s duševním onemocněním v organizaci Fokus.

Abstrakt:

Postmoderní přístupy v sociální práci zdůrazňují fakt, že uplatňování moci je neoddělitelnou součástí sociální práce. Tento text je příspěvkem do širší diskuse o roli a významu moci ve vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Snaží se zdůraznit téma moci v sociální práci a nezbytnost její reflexe sociálními pracovníky. Soustřeďuje se na jednostranný mocenský vztah sociálního pracovníka vůči klientovi. Příspěvek zkoumá cíle sociálních pracovníků a mocenské prostředky, které využívají k jejich dosahování. Zároveň se zaměřuje na racionalizace, které sociální pracovníci využívají pro legitimizování svých cílů a prostředků. Teoretickými východisky jsou koncepty normalizace, pastýřské moci a znalostní moci Michela Foucaulta a symbolické moci Pierra Bourdieuho. Článek je teoreticko-empirického charakteru. Výzkum a sběr dat byl proveden mezi sociálními pracovníky, kteří pracují v organizacích poskytujících sociální služby pro děti a mládež.

Klíčová slova:

moc, symbolická moc, znalostní moc, normalizace, legitimace
Podobné články

Akademické články Paradigms of Social Work: Alternative Perspectives on Social Work Practice Theory


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace