Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Jan Šiška, Šárka Káňová

Kvantitativní analýza deinstitucionalizace sociálních služeb v České republice


Medailon autora:

Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D., je docentem na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, místopředsedou odborné sekce pro mezinárodní komparaci sociálních politik při International Association of Scientific Studies of Intellectual Disability (IASSID), národním expertem pro Českou republiku v Academic Network of European Disability Experts (ANED) při Evropské komisi a členem odborné skupiny pro vzdělávání při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Odborný zájem orientuje zejména na aspekty podpory lidí s postižením a jejich rodin, řízení a evaluaci sociálních služeb.

Mgr. Šárka Káňová vystudovala obor Občanský sektor na Fakultě humanitních studií UK v Praze a v současnosti je doktorandkou na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Působí též jako odborná asistentka Katedry pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a vyučuje sociální práci. Předmětem její výzkumné činnosti je problematika životních drah osob se zdravotním postižením a zkoumání možností naplňování rolí spojených s aktivním občanstvím. Pohybuje se též v prostředí občanského sektoru zaměřeného na oblast práce s lidmi s postižením.

Abstrakt:

Ve stati shrnujeme dílčí výsledky pilotní kvantitativní analýzy procesu deinstitucionalizace ve vybraných zařízeních pobytových sociálních služeb zapojených do projektu Podpora transformace sociálních služeb v průběhu let 2010, 2011 a 2012. Zabýváme se východisky procesu deinstitucionalizace, metodickým postupem analýzy a zaměřujeme se na její výsledky u vybraných indikátorů. Indikátory analýzy stanovil zadavatel se záměrem zmapovat vývoj procesu deinstitucionalizace. Výsledky analýzy naznačují stále patrnější trend poskytovatelů pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením rozšiřovat nabídku „neústavních“ služeb, jejichž prostřednictvím se mohou zapojovat do aktivit běžného života. Indikátor vzdělávání poukázal na rostoucí podporu poskytovatelů pobytových služeb při vzdělávání uživatelů, a to jak v úrovni základního vzdělávání, tak i v rovině sekundárního vzdělávání, přičemž základní vzdělávání probíhá stále uvnitř ústavu. U služeb obecně nacházíme mírně rostoucí tendence zaměstnávání uživatelů mimo zařízení. Co se týče kvality bydlení z hlediska například poměru počtu uživatelů na sociální zařízení, nelze zjištěný stav považovat za uspokojivý.

Klíčová slova:

deinstitucionalizace, sociální služby, kvantitativní analýza, transformace, zdravotní postižení
Podobné články

Inspirace Proč a jak posilovat přirozenou podporu
Fakta, dokumenty, legislativa Speciální potřeby dítěte jako důvod pro život v instituci: poznatky z agendy veřejného ochránce práv
O čem se mluví Doprovázení v pomáhajících profesích
Fakta, dokumenty, legislativa Svéprávnost a podpora při rozhodování jako základ pro naplnění práva na život v komunitě
Akademické články Reflexe deinstitucionalizace – hodnoty, náklady, doporučení


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace