Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/3 - Rodina v nejistotě »

Michal Kall, Alena Molčanová

Využitie mediácie v práci s rodinou v ohrození


Medailon autora:

Mgr. Michal Kall bol študentom Prešovskej univerzity v Prešove, Gréckokatolíckej teologickej fakulty, študijného programu mediačná a probačná služba. V roku 1997 prijal ponuku pracovať s ľuďmi bez domova. Najprv v pobytových službách, neskôr v poradenských, ako aj priamo v teréne. Počas svojej práce prichádzal do kontaktu s rodinami v ohrození, ktoré sa náhle ocitli na ulici z rôznych príčin. V roku 2008 prijal ponuku Návrat o.z. pracovať s rodinami v ohrození, a to formou sanácie rodinného prostredia a rodinnej mediácie.

Mgr. Alena Molčanová od roku 1998 pracuje v sociálnej oblasti. Keďže inklinovala k problematike pomoci deťom, ktoré majú za sebou závažné udalosti, akými sú strata rodičov, zažité násilie či iné ohrozujúce skutočnosti, začala v roku 2001 pracovať pre organizáciu Pomoc obetiam násilia. V roku 2006 prijala ponuku pracovať pre Návrat, o. z., a rozvíjať novú službu pre rodiny v ohrození – sanáciu ako aj služby pre náhradné rodiny. Ak to čas a pracovné povinnosti dovolia, zúčastňuje sa ako lektor, tréner, supervízor a mediátor na rôznych aktivitách realizovaných aj inými organizáciami.

Abstrakt:

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces. Pomocou predostretých teoretických úvah poukazujeme v praktickej časti na možnosti aplikácie mediácie v službách pre rodiny v ohrození. Na príkladoch dobrej praxe približujeme uplatnenie parciálnych mediačných nástrojov v dennej praxi v službách pre rodiny.

Klíčová slova:

rodina, mediace, dobrá praxe, služby pro rodiny
Podobné články

Inspirace V sociálních službách je třeba snížit administrativní zátěž
O čem se mluví Sociální práce v sociálním bydlení: síťování praxí
Inspirace Konflikty rodinné mediace pod vlivem proměn společnosti
O čem se mluví Probace a mediace. Možnosti řešení trestných činů
Akademické články Teorie a praxe sanace rodiny v českém prostředí – kvalitativní sonda do terénní práce s ohroženou rodinou v současnosti


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace